PCPM. Co robimy?

Jesteśmy organizacją humanitarną, co oznacza, że pomagamy wszystkim bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie, dbając o to, aby nasze działania nie pogłębiały lokalnych napięć. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej działa od 2006 roku jako organizacja pożytku publicznego (KRS 0000259298) specjalizująca się w pomocy międzynarodowej.

Pomagamy w szczególności ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych. Nasze działania kierujemy bezpośrednio do beneficjentów w wybranych rejonach świata. Jednocześnie nie odwracamy się od innych części globu. Jesteśmy blisko, nie oceniamy. Przez działania na arenie międzynarodowej staramy się przyczynić do budowania pozytywnego wizerunku Polski, nie tylko jako kraju, który swój potencjał gospodarczy może dzielić z innymi, ale także kraju, który w przeszłości taką pomoc otrzymał. Fundacja PCPM jest pozarządową organizacją działającą pod polską flagą w imieniu polskich instytucji i indywidualnych darczyńców. Pracujemy przy wykorzystaniu zdywersyfikowanych źródeł finansowania. Posiadamy także trwałe struktury terenowe oraz stabilne relacje z partnerami lokalnymi. Pomagamy, aktywizujemy.

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej działa w trzech obszarach: 

  • Ratunkowym (udzielanie pomocy medycznej, ratowniczej w sytuacji katastrof naturalnych i antropogenicznych)
  • Humanitarnym (pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, kryzysów lub konfliktów)
  • Rozwojowym (wspieranie rozwoju społecznego i ekonomicznego)

Pomoc rozwojowa stawia sobie za cel udzielenie wsparcia krajom rozwijającym się w osiągnięciu wyższego poziomu ekonomicznego i społecznego. Pomoc humanitarna to ratowanie oraz ochrona życia w czasie katastrof i klęsk naturalnych lub spowodowanych przez działania człowieka. Jest przekazywana krajom ogarniętym przez konflikty zbrojne, dotkniętym masowymi migracjami, klęskami żywiołowymi oraz anomaliami pogodowymi.

Ogrom potrzeb i ich różnorodność stanowi niesamowite wyzwanie. Jednak pomoc poszkodowanym w kryzysach humanitarnych jest jednym z podstawowych odruchów i oznaką człowieczeństwa.

Realizowaliśmy projekty w Libanie, Palestynie, Syrii, Nepalu, Peru, Sudanie Południowym, Ugandzie, Malawi, Etiopii, Kenii, Zambii, Tanzanii, Madagaskarze, Tadżykistanie, Kirgistanie, Gruzji, Ukrainie oraz Bośni i Hercegowinie.

Reagujemy na katastrofy Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM (Poland Emergency Medical Team PCPM) jest jedyną w Polsce i jedną z kilku w Europie medycznych grup szybkiego reagowania działa pod egidą Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

PCPM jest sygnatariuszem Kodeksu postępowania w sytuacjach kryzysowych Międzynarodowej Federacji Czerwonego Krzyża i Półksiężyca oraz organizacji pozarządowych. W naszych projektach pomocowych działamy zgodnie z zasadą humanitaryzmu, neutralności, bezstronności i poszanowania niepodległości.

Ukraina: Od początku wojny udzielamy pomocy najbardziej potrzebującym społecznościom na wschodzie Ukrainy, a także uchodźcom i uchodźczyniom w Polsce.
Sudan Południowy: Ratujemy życie i zdrowie niedożywionych dzieci. Dostarczamy żywność terapeutyczną oraz nasiona do Centrum Dożywiania w Gordhim.
Kenia: Od 2014 roku szkolimy kenijskich strażaków. Zbudowaliśmy Kenijskie Centrum Szkoleń Strażackich i Ratunkowych. Na zdjęciu – Bilha, która stoi na czele jednostki w Murandze.
Liban: Od 2019 roku Liban znajduje się w ogromnym kryzysie ekonomicznym. Dostarczamy tam pomoc żywnościową, wspieramy kooperatywy rolnicze, instalujemy oświetlenie solarne.
Palestyna: Wspieramy system ratownictwa medycznego i staramy się reagować na bieżące potrzeby. Doposażamy kliniki mobilne w lekarstwa, materiały opatrunkowe i apteczki.
Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM: Przygotowany jest do natychmiastowej reakcji w przypadku kryzysu humanitarnego lub klęsk żywiołowych na całym świecie.
Etiopia: Rozwijamy medycynę ratunkową. Szkolimy służby medyczne oraz strażaków, w celu poprawienia opieki przedszpitalnej i reakcji na nagłe zdarzenia czy katastrofy.
Tanzania: Szkolimy służby medyczne i rozbudowujemy system medycyny ratunkowej. W ramach projektu budujemy centrum szkoleniowe dla medyków w Dar es Salaam – największym mieście w kraju.