PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Jak rozwiązać problemy miast w północnym Iraku?

W Irackim Kurdystanie ratunek znalazło prawie milion uchodźców. To rodziny, które uciekły przed prześladowaniami tzw. Państwa Islamskiego czy terrorem wojny w Syrii. Miasta rozrastają się tu w zawrotnym tempie a lokalne władze i instytucje potrzebują eksperckiego wsparcia, by zdążyć zmierzyć się szeregiem wyzwań i problemów całego regionu. Fundacja PCPM jako część europejskiego konsorcjum wspiera siedem gmin, m.in. unowocześniając system planowania przestrzennego i organizując cykle szkoleniowe dla inżynierów i geodetów.

 

-Na początku lat 70.  zabudowania w mieście Duhok sięgały 4 km kw. Teraz jest to powyżej 60 km kw. Takich miast jest tu bardzo dużo – tłumaczy Piotr Stopka, koordynator projektu PCPM w północnym Iraku.

Żeby władze mogły podejmować dobre decyzje w tak szybko rozwijającym się regionie, ważne są szczegółowe dane. A tych w Irackim Kurdystanie brakuje. Dotąd w  planowaniu przestrzennym stosowano przestarzałe metody, precyzyjnych map brakowało a dokonywane pomiary były jedynie szacunkowe.  Map bazowych lub anteny o wysokiej rozdzielczości lub zdjęć satelitarnych po prostu nie było – mówią lokalni eksperci.

W ramach Programu MASAR dla Samorządów, finansowanego z Funduszu Unii Europejskiej MADAD, rozpoczęliśmy współpracę z siedmioma kurdyjskimi gminami, by wyposażyć je w przydatne narzędzia. Zainicjowaliśmy m.in. cykl szkoleń o podstawowym systemie informacji geograficznej (GIS). Łącznie 14 inżynierów i geodetów przez 10 dni pozyskiwało praktyczną wiedzę. Uczestnicy zostali zaznajomieni z zagadnieniami GIS i przygotowani do pracy z praktycznym wykorzystaniem konkretnych narzędzi. Udało się to zorganizować mimo pandemii, ze starannością o bezpieczeństwo uczestników szkolenia.

-Ten rodzaj szkoleń jest istotny i przydatny, szczególnie dla naszego dystryktu Sheikhan – mówił Farid, jeden z uczestników szkolenia. -To konkretne umiejętności, które wykorzystamy – dodał.

Mieszkańcy Irackiego Kurdystanu na równych prawach jak uchodźcy korzystają z całej infrastruktury: dróg, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, elektryczności, szkół czy  szpitali. W rezultacie ta infrastruktura jest przeciążona, gdyż  nie była dostosowana do znacznie większej liczby użytkowników. Trwałym rozwiązaniem problemu jest współpraca z lokalnymi  władzami tak, aby mogły jak najskuteczniej odpowiadać na szybko zmieniające się potrzeby mieszkańców.

Fundacja PCPM wdraża program MASAR mający na celu wsparcie lokalnych instytucji i samorządów w radzeniu sobie ze skutkami szeroko rozumianego konfliktu w Syrii. Program finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach funduszu MADAD i realizowany przez konsorcjum europejskie, w którego skład wchodzi Fundacja PCPM, Związek Gmin Holenderskich(VNG), Katalońska Agencja Rozwojowa(ACCD) i Związek Gmin Duńskich(KL).

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)