PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Palestyna 2012

Realizacja projektu "wsparcie rolnictwa" w 2012 roku.