PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej

Jesteśmy organizacją humanitarną, co oznacza, że pomagamy wszystkim bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie, dbając o to, aby nasze działania nie pogłębiały lokalnych napięć.

 

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) powstała w 2006 roku. Jest organizacją pożytku publicznego (KRS 0000259298) specjalizującą się w pomocy międzynarodowej:

  • humanitarnej (pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, kryzysów lub konfliktów);
  • rozwojowej (wspieranie rozwoju społecznego i ekonomicznego);
  • ratunkowej (udzielanie pomocy medycznej, ratowniczej w sytuacji katastrof naturalnych i antropogenicznych).

Dotychczas realizowaliśmy projekty w Libanie, na Ukrainie, w Nepalu, Peru, Sudanie Południowym, Ugandzie, w Tadżykistanie, Palestynie, Gruzji, Etiopii, Kenii, Zambii oraz Bośni i Hercegowinie.

Pamiętając o pomocy, jaką my Polacy otrzymywaliśmy z Zachodu po II Wojnie Światowej podczas lat PRL-u czy nawet po przemianach w 1989 r., kiedy inni rezygnowali dla nas z części swoich zasobów, uważamy, że jako średniej wielkości kraj ponosimy część odpowiedzialności za losy świata i nie powinniśmy pozostawać obojętni na cierpienie ludzi w innych krajach.

MISJA

Misją Fundacji PCPM jest niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej osobom potrzebującym na całym świecie przy zachowaniu podstawowych zasad: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności. Pomagamy w szczególności ofiarom konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.

Nasze działania kierujemy bezpośrednio do beneficjentów w wybranych rejonach świata. Jednocześnie nie odwracamy się od innych części globu. Jesteśmy blisko, nie oceniamy.

Przez działania na arenie międzynarodowej staramy się przyczynić do budowania pozytywnego wizerunku Polski, nie tylko jako kraju, który swój potencjał gospodarczy może dzielić z innymi, ale także kraju, który w przeszłości taką pomoc otrzymał.

WIZJA

Fundacja PCPM jest pozarządową organizacją działającą pod polską flagą w imieniu polskich instytucji i indywidualnych darczyńców. Pracujemy w obszarach pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej, przy wykorzystaniu zdywersyfikowanych źródeł finansowania. Posiadamy także trwałe struktury terenowe oraz stabilne relacje z partnerami lokalnymi. Pomagamy, współczujemy, aktywizujemy.

ZOBACZ: STATUT FUNDACJI PCPM I RAPORTY FUNDACJI  

ZOBACZ: WOJCIECH WILK, PREZES PCPM (BIOGRAM)

KONTAKT