PCPM - logo Polish Center for
International Aid

 

Syria

Food for Lebanon. New humanitarian program of the PCPM Foundation

Single mothers, elderly people, people with disabilities and at risk of malnutrition. For them, the PCPM Foundation is starting a food program in Lebanon. Over the next few months, it will be delivering food parcels to the most urgently-needed residents of a state that is on the brink of economic disaster.

PCPM uchroni przed eksmisją pięćset rodzin w Libanie

Libańczycy zadłużają się, by móc zakupić jedzenie. Syryjczycy w podobnej sytuacji są od lat, choć pomocy mogą szukać tylko u organizacji międzynarodowych. W Libanie, gdzie jak informuje Bank Światowy, trwa jeden z największych kryzysów gospodarczych świata, Fundacja PCPM pomoże rodzinom, którym w środku zimy grozi eksmisja.

PCPM foundation secured informal settlements from flooding

Flooded tents, wet mattresses and ankle-deep water. Every winter the inhabitants of Sammaqiye informal settlements in northern Liban are fighting water that’s flooding their shelters and are struggling with repercusions of the extensive floods year after year. This season was different- first time in years, thanks to the PCPM foundation’s construction work in the field, we managed to control and avoid the flood damage.

Fundacja PCPM zabezpieczyła obozowiska przed zalaniem

Zalane namioty, przemoknięte materace i woda do kostek. Każdego roku mieszkańcy obozowisk w Sammaqiye w północnym Libanie walczyli z wodą, która podczas zimy dewastowała ich schronienia. Tegoroczny sezon był pierwszym od lat, kiedy udało się tego uniknąć. A to dzięki budowlanym pracom, jakie wykonali tam pracownicy Fundacji PCPM.

It’s ecological and safer in Lebanon thanks to solar lanterns

Thanks to the support of Polish aid, the PCPM Foundation was able to illuminate one of the main arteries in the Akkar district in Lebanon. The road connects the places where Poles help Syrian refugees. Almost 100 solar lamps installed there will improve road safety and reduce air pollution caused by exhaust fumes from power generators.

10 years of destruction and bloodshed. Anniversary of the Syrian Civil War

From March 15, 2011, until today, in front of our eyes, over half a million people in one country have died and 13 million have lost their family homes. 40% of Syria is razed to the ground, and the material damage is greater than in Poland after World War II. The drama of millions of people cannot be expressed in words - the armed conflict has affected absolutely every family in Syria, a country where the bloodiest war of this century is taking place.

10 lat destrukcji i rozlewu krwi. Rocznica wojny domowej w Syrii

Od 15 marca 2011 roku do dziś na naszych oczach ponad pół miliona ludzi w jednym tylko kraju zginęło a 13 milionów straciło swój rodzinny dom. Syria w 40% zrównana jest z ziemią a zniszczenia, te materialne, są większe niż w Polsce po II wojnie światowej. Dramatu milionów ludzi nie da się wyrazić - konflikt zbrojny dotknął absolutnie każdą rodzinę w kraju, w którym trwa najkrwawsza wojna tego stulecia.

Uciekły przed wojną, ale wciąż żyją w strachu

Tematem ostatniej audycji w Halo.Radio były kobiety. O ich losie na uchodźstwie rozmawiała rzeczniczka Fundacji PCPM Aleksandra Rutkowska  m.in. z Michaliną Chachułą- specjalistką ds. Fundraisingu PCPM