PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Pomóż ofiarom klęsk żywiołowych

Zespół Ratunkowy PCPM jest jedynym w Polsce medycznym zespołem szybkiego reagowania zdolnym nieść pomoc ofiarom katastrof poza granicami Polski w 24h. Złożony z wolontariuszy – lekarzy i ratowników medycznych, finansowany jest jedynie z wpłat indywidualnych darczyńców.

 

MOŻESZ PRZEKAZAĆ WPŁATĘ NA KONTO FUNDACJI PCPM:
18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem: Ratownicy

POMÓŻ

lub skorzystaj z PayPal klikając na przycisk poniżej:

 

  • 100 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.
  • 250 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.
  • 500 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.
  • 1000 zł – zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM.

MOŻESZ PRZEKAZAĆ WPŁATĘ NA KONTO FUNDACJI PCPM:
18 1140 1010 0000 5228 6800 1001 z dopiskiem: Ratownicy