PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Ukraina: Pomoc medyczna

W trakcie wydarzeń na kijowskim Majdanie Ratownicy PCPM, udowodnili, że - dzięki swej mobilności - są w stanie dostarczyć pomoc medyczną w rejon kryzysu humanitarnego jako jedni z pierwszych w Polsce. Nasza pomoc nie była kierowana do ówczesnej opozycji ukraińskiej czy władz tego kraju, ale do ludzi, którzy jej potrzebowali.

 

Kijowski Majdan, luty 2014

W trakcie eskalacji napięcia w stolicy Ukrainy ZR PCPM otworzył i prowadził polski punkt ratownictwa medycznego, który działał 24 godziny na dobę. Nasz Zespół udzielił pomocy kilkudziesięciu rannym i chorym, z „obu stron barykady”. Dzięki mobilności i współpracy z lokalnymi strukturami ratownicy byli w stanie udzielić szybko profesjonalnej pomocy tam, gdzie była ona najbardziej potrzebna. Nowym aspektem działalności ZR PCPM była pomoc udzielana protestującym, cierpiącym na zespół stresu pourazowego. Bardzo mocne emocje podczas wydarzeń doprowadzały bowiem do wyczerpania psychicznego, a nawet traumy. Doświadczenie to skutkowało dołączeniem do Zespołu również psychologów.

Okolice Chersonia, południowa Ukraina, marzec 2014, 

Dostarczyliśmy sprzęt i przeprowadziliśmy szkolenia zaawansowanej reanimacji dla Ukraińskiego Czerwonego Krzyża (UCK). Zespół Ratowników Medycznych PCPM wyposażony w niemal pół tony specjalistycznego sprzętu, środków opatrunkowych i innych materiałów medycznych dotarł do obwodu chersońskiego na południu Ukrainy, bezpośrednio sąsiadującego z Krymem. Przeprowadzono szkolenia z zakresu reanimacji, użycia nowoczesnego sprzętu medycznego oraz radzenia sobie ze szczególnie ciężkimi urazami. Sprzęt przekazano personelowi lokalnemu. Czterech polskich medyków oraz trzech lekarzy ukraińskich, działając w ramach struktur UCK, stworzyli zespół reagowania na wypadek pogarszającej się sytuacji w regionie.

DSC_0276

Kwiecień i maj 2014

Przeprowadziliśmy serię treningów dla lekarzy, ratowników i wolontariuszy. Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie ratowania zdrowia i życia ludzkiego w specyficznych warunkach polowych, w których – co pokazały ostatnie wydarzenia z Majdanu i wschodniej części Ukrainy – mogą się znaleźć, nawet pozostając do tej pory w bezpiecznym miejscu. Szkolenia objęły zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego, w tym umiejętności zakładania opatrunków oraz tamowania krwotoków, zabezpieczania dróg oddechowych, a także segregacji poszkodowanych, ewakuacji siebie i innych z miejsc niebezpiecznych. Zajęcie odbywały się w dzień i w nocy, również w warunkach terenowych.

szkolenie zespol rat

Prosimy o wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM

Zespół Ratunkowy PCPM, jedyny zespół szybkiego reagowania kryzysowego prowadzony przez polską organizację pozarządową, jest finansowany wyłącznie ze środków własnych PCPM i dobrowolnych wpłat.

Prosimy o wsparcie jego działalności i misji w Polsce i na świecie poprzez dokonanie internetowego przelewu bankowego w wysokości:

Środki pozyskane z dobrowolnych wpłat zostaną wykorzystane na sfinansowanie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM w krajach dotkniętych klęskami żywiołowymi oraz kryzysami humanitarnymi, m.in. na zakup leków i sprzętu ratowniczego, transport do krajów dotkniętych katastrofą, zakwaterowanie polskich ratowników oraz inne koszty operacyjne.

Płatności są realizowane za pośrednictwem systemu Przelewy24.pl.

Jeżeli woleliby Państwo dokonać przelewu dowolnej kwoty podajemy nasz numer konta:

  • Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej
    mBank S.A.
    18 1140 1010 0000 5228 6800 1001
    Tytuł wpłaty: wpłata na Zespół Ratunkowy PCPM

Zrób przelew za pomocą karty bankomatowej lub kredytowej:

btn_donateCC_LG

Darowizny przekazywane na rzecz PCPM podlegają odliczeniom od podatku.