Ukraina: Pomoc medyczna

Ukraina: Pomoc medyczna

W trakcie wydarzeń na kijowskim Majdanie Ratownicy PCPM udowodnili, że – dzięki swej mobilności – są w stanie dostarczyć pomoc medyczną w rejon kryzysu humanitarnego jako jedni z pierwszych w Polsce. Nasze działania nie były kierowana do ówczesnej opozycji ukraińskiej czy władz tego kraju, ale do ludzi, którzy ich potrzebowali.

Kijowski Majdan, luty 2014

W trakcie eskalacji napięcia w stolicy Ukrainy ZR PCPM otworzył i prowadził polski punkt ratownictwa medycznego, który działał 24 godziny na dobę. Nasz Zespół udzielił pomocy kilkudziesięciu rannym i chorym, z „obu stron barykady”. Dzięki mobilności i współpracy z lokalnymi strukturami ratownicy byli w stanie udzielić szybko profesjonalnej pomocy tam, gdzie była ona najbardziej potrzebna. Do ZR PCPM dołączyli psychologowie, gdy okazało się, że silne emocje towarzyszące wydarzeniom doprowadzały uczestników do wyczerpania psychicznego, a nawet traumy. Specjaliści udzielali pomocy protestującym cierpiącym na  zespół stresu pourazowego.

[wplata]

Okolice Chersonia, południowa Ukraina, marzec 2014, 

Dostarczyliśmy sprzęt i przeprowadziliśmy szkolenia zaawansowanej reanimacji dla Ukraińskiego Czerwonego Krzyża (UCK). Zespół Ratowników Medycznych PCPM wyposażony w niemal pół tony specjalistycznego sprzętu, środków opatrunkowych i innych materiałów medycznych dotarł do obwodu chersońskiego na południu Ukrainy, bezpośrednio sąsiadującego z Krymem. Przeprowadzono szkolenia z zakresu reanimacji, użycia nowoczesnego sprzętu medycznego oraz radzenia sobie ze szczególnie ciężkimi urazami. Sprzęt przekazano personelowi lokalnemu. Czterech polskich medyków oraz trzech lekarzy ukraińskich, działając w ramach struktur UCK, stworzyli zespół reagowania na wypadek pogarszającej się sytuacji w regionie.

DSC_0276

Kwiecień i maj 2014

Przeprowadziliśmy serię treningów dla lekarzy, ratowników i wolontariuszy. Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie ratowania zdrowia i życia ludzkiego w specyficznych warunkach polowych, w których – co pokazały ostatnie wydarzenia z Majdanu i wschodniej części Ukrainy – mogą się znaleźć, nawet pozostając do tej pory w bezpiecznym miejscu. Szkolenia objęły zagadnienia z zakresu ratownictwa medycznego, w tym umiejętności zakładania opatrunków oraz tamowania krwotoków, zabezpieczania dróg oddechowych, a także segregacji poszkodowanych, ewakuacji siebie i innych z miejsc niebezpiecznych. Zajęcia odbywały się w dzień i w nocy, również w warunkach terenowych.

szkolenie zespol rat

Prosimy o wsparcie działalności Zespołu Ratunkowego PCPM

Zespół Ratunkowy PCPM, jedyny zespół szybkiego reagowania kryzysowego prowadzony przez polską organizację pozarządową, jest finansowany wyłącznie ze środków własnych PCPM i dobrowolnych wpłat.

leki i wyposażenie Zespołu Ratunkowego

leki i wyposażenie Zespołu Ratunkowego

leki i wyposażenie Zespołu Ratunkowego

Twoje dane:
* Pole wymagane