PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Archiwum: grudzień 2020

Syryjczycy i Libańczycy odnawiają ulice w Bejrucie. PCPM z nowym projektem w Libanie

Nisko wiszące kable elektryczne są nieodzownym widokiem w Bejrucie. To źródło częstych awarii a dla mieszkańców duże niebezpieczeństwo porażenia prądem. Fundacja PCPM wspólnie z UN Habitat, agendą ONZ-tu odpowiadającą m.in. za rozwój miast oraz Polską pomocą zajęła się przebudową sieci elektrycznej w jednej z bejruckich dzielnic - to jeden z kilkunastu projektów, które obecnie prowadzimy w pogrążonym w kryzysie Libanie.

Wspieramy mieszkańców w odosobnionych regionach Gruzji

Zorganizowaliśmy warsztaty pokazujące bibliotekarzom w Gruzji możliwości internetowego załatwiania różnych spraw. Zakupiliśmy i rozdystrybuowaliśmy komputery i inny potrzebny sprzęt dla 20 Bibliotek w Gruzji w 6 górzystych municypalitetach. Projekt finansowany jest z programu Polska pomoc, a realizowany jest we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotek Gruzji i w partnerstwie z organizacją Civitas Georgica.

Ekologiczne uprawy w Libanie dzięki pomocy z Polski

Nieszczelna i stara kanalizacja w Libanie szkodzi środowisku a ludziom odbiera pracę, plony i pożywienie. Zanieczyszczone pola nie mogą być eksploatowane a mieszkańcy, oprócz braku dostępu do czystej wody, żyją w środowisku nieustannie zalewanym przez nieczystości. Fundacja PCPM naprawia infrastrukturę wodno-sanitarną. W grudniu oddamy inwestycję do użytku. To pozwoli na zabezpieczenie pól rolników, które znów będą mogły wiosną obfitować w ekologiczne plony.