PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

Archiwum: maj 2021

Pomóżmy palestyńskim medykom!

Fundacja PCPM apeluje do polskich darczyńców o wsparcie ratowników i lekarzy z Palestyny. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej uruchamia w tym celu zbiórkę pieniędzy. Zebrane środki przydadzą się na zakup leków, sprzętu medycznego czy środków opatrunkowych.

Poland Emergency Medical Team PCPM recruiting!

Out of nearly a hundred applications from medics of various specialties, nearly forty qualified for the field recruitment stage of the Poland Emergency Medical Team PCPM and tested their skills in simulated but difficult actions. For many hours the recruits tested their skills, resistance to stress, speed of decision-making, creative thinking and teamwork skills, but most of all they verified their medical knowledge in simulated rescue operations.

Symulacja w terenie to kluczowy element rekrutacji do jedynego polskiego EMT

Spośród niemal setki zgłoszeń medyków różnych specjalności prawie czterdzieści osób zakwalifikowało się do terenowego etapu rekrutacji do Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM i sprawdzało swoje umiejętności w symulowanych, ale trudnych akcjach.

Ensuring shelter options to the most vulnerable families affected by the Beirut Port explosion [VIDEO]

In line with the wider humanitarian response and as part of the Shelter Sector priority actions, UN-Habitat through funding from the UN Central Emergency Relief Fund (UN CERF) and in collaboration with the Polish Center for International Aid has provided cash-for-shelter to a total of 800 households or 4,000 beneficiaries, for four months.

Fire in Beirut. Our equipment helped save child’s life

Firefighters in Bourj Hammoud saved life of a child using a vehicle that was donated by PCPM. In the narrow and crowded streets of a Lebanese neighborhood, it is much more difficult to react quickly and effectively. And it requires specialized equipment. A successful rescue operation on the symbolic day - World Fireman's Day - is the best verification of the long-term cooperation between PCPM and the Lebanese Civil Defense.

Pożar w Bejrucie. Sprzęt od PCPM pomógł uratować życie

Strażacy w Bejrucie uratowali dziecko z pożaru używając nowego wozu zakupionego przez Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. W wąskich i zatłoczonych ulicach libańskiej dzielnicy szybka i skuteczna reakcja jest znacznie trudniejsza. I wymaga specjalistycznego sprzętu. Udana akcja ratunkowa w symbolicznym dniu - Światowym Dniu Strażaka - to najlepsza weryfikacja wieloletniej współpracy PCPM z Libańską Obroną Cywilną.