PCPM - logo Polish Center for
International Aid

 

Archiwum: październik 2022

The International Day for the Eradication of Poverty – help us give aid to people who need it most

A lunch hall in Ethiopia, therapeutic food for kids in South Sudan, aid for families suffering from the ongoing Lebanese crisis – those are only a few actions that the PCPM Foundation does to help the poorest across Africa. Please help us in this uneven fight on the International Day for Poverty Eradication.

W Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem pomóż nam pomagać najbardziej potrzebującym na co dzień

Stołówka w Etiopii, żywność terapeutyczna dla dzieci w Sudanie Płd. oraz wsparcie dla rodzin dotkniętych kryzysem w Libanie – to tylko niektóre z działań, które Fundacja PCPM prowadzi, by pomóc najuboższym. W Międzynarodowym Dniu Walki z Ubóstwem wesprzyj nas w tej nierównej walce.

National Education Day in Poland is also their holiday – Halina, Oksana, and Katia work in Polish schools thanks to PCPM support

National Education Day is a holiday for all employees of Polish education and schooling. October 14 this year is also a holiday for hundreds of new teachers from Ukraine, who were forced to leave their homeland, and have begun supporting Polish schools with their work and experience.

Dzień edukacji w Polsce to także ich święto – Halina, Oksana i Katia przy wsparciu PCPM pracują w polskich placówkach oświaty

Dzień Edukacji Narodowej to święto wszystkich pracowników polskiej oświaty i szkolnictwa. Tegoroczny 14 października to także święto dla setek nowych nauczycielek i nauczycieli z Ukrainy, którzy zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny, zaczęli wspierać polskie szkoły swoją pracą i doświadczeniem.

The rent subsidy program implemented in Lebanon by PCPM supports the poorest Lebanese and Syrians

The Polish Center for International Aid (PCPM) has been running a rent subsidy program for the poorest residents of Lebanon for almost 8 years. Since 2020, the "Cash for Rent" program has also been used by Syrians who seek refuge in Lebanon from the war and the humanitarian crisis in their homeland.

Program dopłat do czynszów realizowany w Libanie przez PCPM wspiera najbiedniejszych Libańczyków i Syryjczyków

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) prowadzi program dofinansowania czynszów dla najbiedniejszych mieszkańców Libanu od prawie 8 lat. Od 2020 roku z programu „Cash for Rent” korzystają również Syryjczycy, którzy w Libanie szukają schronienia przed wojną i kryzysem humanitarnym w ich ojczyźnie.