Asystent/ka Integracji na Śląsku

Od maja 2024 r. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) planuje uruchomienie projektu związanego z aktywizacją zawodową oraz integracją uchodźców, jak również wspierającego ich w zakresie zakwaterowania. Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski.

Rolą asystenta integracji jest:

  • Promowanie oferty projektu wśród uchodźców z Ukrainy poprzez wizyty w Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania
  • Wsparcie uchodźców w szukaniu mieszkań i przygotowaniu umowy o najem
  • Przeprowadzanie wizyt monitorujących w wynajmowanych mieszkaniach
  • Opracowywanie i wdrażanie Indywidualnego Planu Działania u uczestników projektu
  • Analizowanie niematerialnych potrzeb wspieranych uczestników projektu i kierowanie do odpowiednich instytucji
  • Wspieranie uczestników projektu w korzystaniu z usług publicznych oraz dostępnych narzędzi cyfrowych

Szczegóły oferty znajdują się w załączniku:

Oferta Zatrudnienia – Asystent Integracji – Śląsk

Formularz Ofertowy Asystent Integracji Śląsk

Jak składać?

Po dokładnym zapoznaniu się z ofertą zatrudnienia należy wypełnić Formularz Ofertowy i odesłać go razem z CV i ewentualnymi pozostałymi dokumentami na adres [email protected] do 5.05.2024