Asystent/ka Integracji w Sosnowcu

Asystent/ka Integracji w Sosnowcu

  • Promowanie oferty projektu wśród uchodźców z Ukrainy poprzez wizyty w Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania
  • Wsparcie uchodźców w szukaniu mieszkań i przygotowaniu umowy o najem
  • Przeprowadzanie wizyt monitorujących w wynajmowanych mieszkaniach
  • Opracowywanie i wdrażanie Indywidualnego Planu Działania u uczestników projektu
  • Analizowanie niematerialnych potrzeb wspieranych uczestników projektu i kierowanie do odpowiednich instytucji
  • Wspieranie uczestników projektu w korzystaniu z usług publicznych oraz dostępnych narzędzi cyfrowych

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach:

Formularz Ofertowy Asystent Integracji Sosnowiec

Oferta Zatrudnienia – Asystent Integracji – Sosnowiec

Jak składać?

Po dokładnym zapoznaniu się z ofertą zatrudnienia należy wypełnić Formularz Ofertowy i odesłać go razem z CV i ewentualnymi pozostałymi dokumentami na adres [email protected] do 29.05.2024.

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do końca dnia 29 maja 2024 r. względem daty określonej w ogłoszeniu o zatrudnieniu.