Doradca zawodowy dla uchodźców z Ukrainy

Doradca zawodowy dla uchodźców z Ukrainy

Od drugiego kwartału 2024 r. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) planuje uruchomienie projektu związanego z aktywizacją zawodową oraz integracją uchodźców, jak również wspierającego ich w zakresie zakwaterowania. Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski.

Rolą doradcy zawodowego będzie udzielanie spersonalizowanego doradztwa dla
uchodźców spośród grupy docelowej, wskazywanie im ofertowanych w ramach projektów PCPM możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Spotkania z beneficjentami będą się odbywały zarówno w biurze lokalnym PCPM w Białymstoku, jak i również wyjazdowo na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Zakres obowiązków:

 • Przeprowadza personalizowany test kompetencji, który analizuje i dyskutuje z
  klientem
 • Pomaga w przygotowywaniu dokumentów do pracy, CV, list motywacyjny, pomoc w
  rejestracji w urzędzie pracy i agencjach pośrednictwa pracy,
 • Wskazuje źródła i szablony do CV,
 • Informuje klientów o kursach zawodowych organizowanych przez biura lokalne i
  centralne
 • Tworzy indywidualny plan działań i prowadzi rejestr „postępów”,
 • Wskazuje miejsca do szukania pracy,
 • Udziela porad i wyjaśnień w zakresie podnoszenia kwalifikacji,
 • Pośredniczy przy nostryfikacjach i zlecaniu tłumaczeń przysięgłych
 • Wyszukuje i uczestniczy w wydarzeniach dotyczących aktywizacji zawodowej w
  regionie w celu poszerzania wiedzy branżowej

Nasze wymagania:

 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie w doradztwie zawodowym
 • Wiedza na temat możliwości zawodowych dla uchodźców z Ukrainy w
 • województwie podlaskim lub warmińsko-mazurskim
 • Wykształcenie w kierunku profesjonalnego doradztwa zawodowego lub z
 • kierunków pokrewnych np. pedagogika
 • Silne umiejętności w zakresie sprawozdawczości i komunikacji.
 • Silne kompetencje społeczne
 • Bardzo dobra znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego oraz dobra
 • znajomość języka polskiego

Warunki zatrudnienia:

Umowa zlecenie na 20-40h tygodniowo (w zależności od dostępności pracownika), od kwietnia lub maja 2024 r. na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.

Miejsce pracy:

Białystok. W ramach pracy możliwe są krótkie podróże (1-3 dni) do klientów na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, jak również na szkolenia i spotkania w centrali PCPM w Warszawie.

Jak składać:

Prześlij CV do 17 marca 2024 r. na: [email protected] z dopiskiem „Doradca
Zawodowy Białystok”. W razie pytań prosimy o kontakt na  [email protected] 

Zastrzegamy możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, którzy przeszli do kolejnego etapu rekrutacji. Zakończenie rekrutacji planowane jest w pierwszej połowie kwietnia b.r.

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zawarcie w CV oświadczenia
następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, ul. Sarmacka 14/15, 02-972 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji”.

Informujemy, że kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.