Doradca Zawodowy w Poznaniu

Doradca Zawodowy w Poznaniu

Od maja 2024 r. Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) planuje uruchomienie projektu związanego z aktywizacją zawodową oraz integracją uchodźców, jak również wspierającego ich w zakresie zakwaterowania. Projekt będzie realizowany na terenie całej Polski.

Rolą doradcy zawodowego jest:

• Pomaganie w przygotowywaniu dokumentów do pracy, cv, listu motywacyjnego, pomoc w rejestracji w urzędzie pracy i agencjach pośrednictwa pracy,
• Wskazywanie źródeł i szablonów do CV,
• Informowanie beneficjentów o kursach zawodowych organizowanych przez biura lokalne i centralne
• Tworzenie indywidualnych planów działań i prowadzenie rejestru „postępów”,
• Wskazywanie miejsc do szukania pracy,
• Udzielanie porad i wyjaśnień w zakresie podnoszenia kwalifikacji,
• Pośredniczenie przy nostryfikacjach i zlecaniu tłumaczeń przysięgłych
• Kierowanie beneficjentów na kursy języka polskiego
• Wyszukiwania i uczestnictwa w wydarzeniach dotyczących aktywizacji zawodowej w regionie w celu poszerzania wiedzy branżowej

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach:

Ogłoszenie o zatrudnieniu – Doradca Zawodowy Poznań

Formularz Ofertowy – Doradca Zawodowy Poznań

Jak składać?

Po dokładnym zapoznaniu się z ofertą zatrudnienia należy wypełnić Formularz Ofertowy i odesłać go razem z CV i ewentualnymi pozostałymi dokumentami na adres [email protected] do 29.05.2024.

Uprzejmie informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń został wydłużony do końca dnia 29 maja 2024 r. względem daty określonej w ogłoszeniu o zatrudnieniu.