PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Edukacja podstawowym prawem człowieka

Na  dobę po Międzynarodowym Dniu Edukacji  w audycji prowadzonej w Halo.Radio przez fundację PCPM, rzeczniczka Aleksandra Rutkowska rozmawiała ze swoimi gośćmi na temat edukacji. W tym tygodniu jednym z gości był Piotr Stopka - koordynator PCPM w Iraku, który opowiadał o sytuacji dzieci w wieku szkolnym w Etiopii.

 

  • Bieda i nierówności znacząco wpływają na dostęp do edukacji
  • Wpływ zamknięcia instytucji edukacyjnych na losy uczniów
  • Piotr Stopka – koordynator PCPM w Etiopii  w audycji Halo.Radio 

Bieda i nierówności to główne ograniczenia w dostępie do edukacji.  Szacuje się, że 258 milionów dzieci, nastolatków i młodzieży, czyli 17% ogółu nie chodzi do szkoły oraz 5 na 10 dzieci w Afryce żyje w skrajnym ubóstwie (źródło).

Zamknięcie szkół, uczelni wyższych i innych instytucji edukacyjnych, przerwanie wielu programów służących upowszechnianiu umiejętności czytania i pisania oraz uczenia się przez całe życie, wpłynęło na losy ponad 1,6 miliarda uczniów w ponad 190 krajach. Edukacja w wielu miejscach na świecie pozostawała ograniczona na długo przed pandemią. Na  dobę po Międzynarodowym Dniu Edukacji  w audycji prowadzonej przez fundację PCPM, rzeczniczka Aleksandra Rutkowska rozmawiała ze swoimi gośćmi na temat edukacji. W tym tygodniu jednym z gości był Piotr Stopka – koordynator PCPM w Iraku, który opowiadał o sytuacji dzieci w wieku szkolnym w Etiopii.

Fragment rozmowy:

Szkoła to najczęściej jedyny oświetlany budynek w miejscowości! – powiedział Piotr Stopka

 

Chcę pomagać

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)