Jak firma może odliczyć darowiznę na rzecz Fundacji PCPM od podatku

Jak firma może odliczyć darowiznę na rzecz Fundacji PCPM od podatku

Jeśli Twoja firma chce przekazać darowiznę na rzecz Fundacji PCPM, możesz odliczyć tę kwotę od podatku. To nie tylko szansa na wsparcie ważnych programów pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej, ale również doskonały sposób na optymalne wykorzystanie środków finansowych Twojej firmy.

Fundacja PCPM, jest organizacją, o której mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, realizującą cele określone w art. 4 owej ustawy i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych. Oznacza to, iż darowizna przekazana na rzecz Fundacji PCPM zmniejsza sumę od której zostaną naliczone podatki, co przekłada się na niższe zobowiązanie podatkowe.

Jak odliczyć od podatku przekazaną darowiznę

Odliczenie darowizny od podatku odbywa się na podstawie złożenia standardowego CIT-8 wraz z załącznikami CIT-D oraz CIT-8/O (część B3). Są to formularze, w których wykazuje się przekazane darowizny oraz wskazuje ulgi i odliczenia.

Odliczeniu podlega:

  • W przypadku przekazania darowizny pieniężnej na konto Fundacji – kwota,
  • W przypadku dokonania darowizny rzeczowej – wartość przekazanej darowizny. Wlicza się w nią koszt przekazanego towaru wraz z podatkiem od towarów i usług. Wartość przekazanej darowizny nie może wynosić więcej niż wartość rynkowa.

Od podstawy opodatkowania, osoby prawne mogą odliczyć darowizny w kwocie nie wyższej niż 10% uzyskanego dochodu, wykazanego w deklaracji CIT-8. W rozliczeniu podatkowym mogą znaleźć się tylko te darowizny, które zostały przekazane w danym roku rozliczania się.

W przypadku kontroli Urzędu Skarbowego przydatne mogą okazać się:

  1. Dowód wpłaty – potwierdzenie wykonania przelewu na rachunek bankowy Fundacji,
  2. Oświadczenie Obdarowanego o otrzymaniu darowizny – Fundacja PCPM wystawia takie oświadczenia na prośbę Darczyńcy.

Wypełniając wszystkie formularze należy pamiętać o posługiwaniu się drukowanymi literami, by zmniejszyć ryzyko wezwania do uzupełnienia druków, czy dokonania korekty.

Na co przekazujemy darowizny

Odlicz darowiznę od podatku. Dzięki darowiznom możemy działać i tak jak na zdjęciu dokarmiać dzieci w Sudanie Południowym.

Darowizny przekazujemy na cele statutowe, lub w przypadku wcześniejszego kontaktu, na wybrany, konkretny cel. Misją Fundacji PCPM jest niesienie pomocy humanitarnej, rozwojowej i ratunkowej osobom potrzebującym na całym świecie, bez względu na pochodzenie, kolor skóry czy wyznanie, dbając o to, aby nasze działania nie pogłębiały lokalnych napięć. Środki trafiają tam, gdzie akurat są najbardziej potrzebne.

Zapraszamy do współpracy firmy, którym bliskie są działania humanitarne i rozwojowe i które chcą włączyć się w pomoc najbardziej potrzebującym. Więcej o formach współpracy możesz przeczytać tutaj. Zachęcamy do kontaktu na [email protected]. Odpowiemy Ci najszybciej jak to możliwe.

Możesz również przekazać nam swój 1,5% podatku.

Przekazując darowiznę na rzecz Fundacji PCPM, stajesz się częścią naszych działań.