PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Liban – jeden procent

Nieprzerwanie od 2012 roku, we współpracy z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR), zapewniamy Syryjczykom dach nad głową oraz polepszamy warunki ich życia. Pomóż im bezpiecznie i godnie doczekać powrotu do swoich domów.