Lokalny koordynator/ka

Lokalny koordynator/ka

Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej poszukuje lokalnego koordynatora. Rolą osoby na tym stanowisku będzie prowadzenie grupy beneficjentów na etapie składania dokumentów w procesie nostryfikacyjnym oraz wsparcie przy aktywnym poszukiwaniu pracy w placówkach edukacyjnych. Fundacja przewiduje zatrudnienie 3 osób.

Zakres obowiązków:

 • Nadzór nad przydzieloną grupą beneficjentów poprzez wsparcie procesu składania dokumentów na odpowiednią uczelnię.
 • Analiza ofert pracy w regionie i dopasowywanie wakatów do kwalifikacji beneficjentów z przydzielonej grupy.
 • Wsparcie procesu rekrutacji w celu poszukiwania pracy – sprawdzenie CV, listu motywacyjnego i innych wymaganych dokumentów.
 • Raportowanie wdrażanych działań oraz postępów z prowadzonych ścieżek beneficjentów.
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej (ankiety, plany zatrudnienia).
 • Utrzymywanie relacji z samorządami i lokalnymi władzami w tym biurami edukacji.
 • Badanie lokalnego rynku edukacyjnego we współpracy z zespołem.
 • Praca w zakresie 20 h tygodniowo.

Wymagania:

 • Co najmniej dwuletnie doświadczenie pracy z uchodźcami z Ukrainy.
 • Doświadczenie w pracy z placówkami oświatowymi.
 • Doświadczenie w tematyce integracji i aktywizacji zawodowej uchodźców z Ukrainy.
 • Silne umiejętności w zakresie koordynacji, sprawozdawczości i komunikacji.
 • Silne kompetencje społeczne, umiejętność budowania relacji zawodowych.
 • Biegłość w pisanym i mówionym języku polskim.
 • Znajomość języka ukraińskiego i angielskiego jest mile widziana.

Warunki zatrudnienia:

Umowa zlecenie, rozliczenie godzinowe na okres od 6 do 8 miesięcy, od kwietnia / maja 2024 r.

Miejsce pracy:

Praca zdalna

W ramach pracy możliwe są krótkie podróże (2-3 dni) wewnątrz regionu lub na szkolenia i spotkania w centrali Fundacji PCPM w Warszawie.

Jak składać aplikacje?

Prosimy o przesłanie CV do 10 kwietnia 2024 r. na adres e-mail: [email protected]  z dopiskiem  “Lokalny koordynator”.

Zastrzegamy możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami, którzy przejdą do kolejnego etapu rekrutacji. Zakończenie rekrutacji planowane jest w drugiej połowie kwietnia 2024 r.

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zawarcie w CV oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, ul. Sarmacka 14/15, 02-972 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji”. Informujemy, że kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.