PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Nepal – pomoc humanitarna

PCPM niesie pomoc humantiarną ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu. Naszym celem jest zbudowanie tymczasowych domów dla mieszkańców jednej ze zniszczonych wsi w regionie Sindhupalchok, na północny wschód od Katmandu.