PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

Nepal potrzebuje pomocy!

Dzięki pomocy Polaków w dwóch nepalskich wioskach stanęło ponad 30 tymczasowych schronień, zaś kolejne 55 rodzin otrzymało materiały do budowy takich tymczasowych domów. Nepal wciąż nas potrzebuje! To dlatego uruchomiliśmy specjalny nr SMS. Wysłanie wiadomości o treści NEPAL na nr 72720 (2,46 PLN) pozwala nam wspierać Nepalczyków zarówno przed, jak i po opadach monsunowych.

 

Operatorzy sieci komórkowych całość środków przekażą PCPM. Dziękujemy!