PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Otwarcie biblioteki ze specjalistyczną literaturą w Gruzji

Nowoczesna literatura z dziedziny hydrometeorologii, ryzyka powodziowego oraz innych tematów powiązanych z działaniami PCPM na dobre zagościła w Narodowej Agencji Środowiskowej (National Environmental Agency – NEA).

 

W symbolicznej uroczystości otwarcia biblioteki uczestniczyli dyrektorzy departamentów, wybrani pracownicy NEA oraz przedstawiciele Ambasady RP w Gruzji.

Pierwszym wkładem do biblioteki są 62 książki o tematyce specjalistycznej zakupione w ramach prowadzonych przez nas działań – mówi Anna Radecka, szef misji PCPM w Gruzji – Dyrektor Narodowej Agencji Środowiskowej zabiega już o kolejnych donorów, którzy wsparliby zakup kolejnych pozycji dotyczących geologii, redukcji zanieczyszczenia powietrza czy prognozowania.

Tytuły zostały zasugerowane przez specjalistów polskich i gruzińskich, a także miejscowe środowisko akademickie.

Z książek, które do Gruzji dotarły zza oceanu, zgodnie z założeniem będą korzystać pracownicy Agencji oraz studenci.

Otwarcie biblioteki to ostatni etap prowadzonego przez PCPM ze środków Ministerstwa Sprawa Zagranicznych RP projektu w Gruzji.

Więcej o projekcie PCPM w Gruzji tutaj.