PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

PLN: 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001

 

 

PCPM w Palestynie

Autonomia Palestyńska powstała w 1994 roku na mocy porozumienia palestyńsko-izraelskiego jako struktura administracyjna tymczasowo zarządzająca obszarem Zachodniego Brzegu Jordanu oraz Strefą Gazy. Obszary te wspólnie funkcjonują pod nazwą Palestyna.