PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

PCPM z misją w północnym Iraku

Połowa irackiego dystryktu Tel Keif została w 2014 r. zajęta przez tzw. Państwo Islamskie. Sąsiedni dystrykt Sheikhan co prawda nie został zajęty, jednak napłynęła do niego fala uchodźców wewnętrznych, w tym przede wszystkim wyjątkowo brutalnie prześladowanej przez bojowników ISIS mniejszości jazydzkiej. Formalnie ISIS zostało pokonane w Iraku w grudniu 2017 r., ale na terenach, które ucierpiały przez ich okupację sytuacja daleka jest jeszcze od normalności.

 

Wiele osób zdaje sobie sprawę, że ich miasta już nigdy nie będą wyglądały tak samo, jak wcześniej. Dlatego nie chcą wracać. Dotyczy to szczególnie takich miejsc, jak miasto Tel Keif. Ta spokojna miejscowość na obrzeżach Mosulu zmieniła się w bazę wojskową. W budynku dawnego klubu dla młodzieży mieści się obecnie areszt śledczy, gdzie większość przesłuchiwanych to podejrzani o terroryzm. Stan infrastruktury ciągle jest słaby, a miasto ma problem z zapewnieniem podstawowych usług komunalnych. Nie zachęca to do powrotów.

Doraźna pomoc humanitarna jest ważna i często jest to jedyny sposób na zaspokojenie podstawowych potrzeb uchodźców oraz osób powracających do swoich miejscowości, ale to już nie wystarcza. Irak potrzebuje trwałej, przemyślanej strategii, która wpłynie na poprawę jakości życia tych ludzi. Celem, jaki postawiła sobie Fundacja PCPM, jest pomoc w realizacji tego zadania. Pracownicy Fundacji PCPM na Uniwersytecie w Dohuku rozmawiali z przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego z prowincji Dohuk oraz Niniwa. Przez kilka dni prowadzili dyskusje nt. sytuacji społeczno-ekonomicznej w tych dwóch regionach. Omawiano, jakie są najpilniejsze potrzeby tych ludzi, a także jak wyglądają obecnie ruchy ludności. Rezultatem było przygotowanie programu pomocy dla dwóch dystryktów: Tel Keif, do którego uchodźcy powracają oraz Sheikhan, w którym ciągle mieszka ponad 50 tys. uchodźców.

Wsparcie PCPM będzie dotyczyło m.in. planowania przestrzennego, zapewnienia wody pitnej, gospodarki odpadami oraz tworzenia miejsc pracy. Działania w północnym Iraku (w tym części Autonomii Kurdystanu) PCPM podejmuje w ramach projektu MASAR-Mantainig Strenght and Resielience for Local Governemnts finansowanego ze środków Regionalnego Funduszu Powierniczego UE w odpowiedzi na kryzys syryjski (MADAD).

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)