Dołącz do Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM

Dołącz do Medycznego Zespołu Ratunkowego PCPM

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest jedyną w Polsce i jedną z kilku w Europie medycznych grup szybkiego reagowania, zdolną do wyjazdu do strefy dotkniętej klęskami żywiołowymi lub kryzysami humanitarnymi w ciągu 48 godzin. To także jeden z najbardziej doświadczonych zespołów w Europie w mierzeniu się z COVID-19. Przez cały 2020 rok medycy nieśli ekspercką pomoc medyczną w Azji, Afryce i Europie, przygotowując poszczególne placówki medyczne do jak najskuteczniejszej opieki nad pacjentami w dobie pandemii.

Rekrutacja 2021 trwa! 

Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM został w 2018 roku certyfikowany przez WHO jako tzw. Type 1 Emergency Medical Team – EMT jako jeden z siedmiu na świecie takich zespołów działających przy NGO. Zgodnie w wymogami WHO jest on zdolny do niesienia pomocy nawet w najbardziej zniszczonych obszarach przez okres od 2 do 4 tygodni, posiadając własne namioty szpitalne, zapas materiałów medycznych dla 1400 pacjentów, zapas żywności oraz autonomiczne systemy oczyszczania wody i produkcji energii elektrycznej – łącznie prawie 5 ton wyposażenia. W akcji ratunkowej uczestniczy zazwyczaj od 16 do 20 osób. Zgodnie z wymogami WHO Medyczny Zespół Ratunkowy PCPM jest całkowicie samowystarczalny i gotowy do działań nawet w regionach kompletnie zniszczonych przez trzęsienia ziemi lub huragany.Grupa specjalistów związanych z Medycznym Zespołem Ratunkowym PCPM jest systematycznie ćwiczona i rozszerzana.