Pomoc dla uchodźców wewnętrznych na Ukrainie

Pomoc dla uchodźców wewnętrznych na Ukrainie

Wskutek wojny na wschodzie Ukrainy, ponad 1 mln osób musiało uciekać z domów. Około połowa z nich przeniosła się do innych regionów Ukrainy, stając się uchodźcami wewnętrznymi.

PCPM od października 2014 roku pracuje w Charkowie, który jest największym skupiskiem uchodźców wewnętrznych na Ukrainie. W tym mieście oraz w obwodzie charkowskim mieszka obecnie ponad 170 tys. uciekinierów z obwodów Donieckiego i Ługańskiego. Większość uciekinierów opuściła swoje domy podczas miesięcy letnich i nikt z nich nie przypuszczał, że będą przebywać z dala od domów podczas zimy. Warunki życia uchodźców są bardzo ciężkie, większość z nich jest bez źródeł dochodu i dostępu do bardzo ograniczonej na Ukrainie pomocy humanitarnej.

W celu zabezpieczenia dachu nad głową, PCPM prowadzi remont obozu dla uchodźców wewnętrznych pod Charkowem, w którym będzie mogło mieszkać nawet 400 osób. Obóz ten, położony w bezpośrednim sąsiedztwie polskiego cmentarza wojskowego, nie jest przystosowany do warunków zimowych. Budynki, w których będą mieszkać uchodźcy, muszą zostać docieplone i wyposażone w toalety oraz system ogrzewania.

Oprócz remontu obozu dla uchodźców, PCPM wspomaga ponad 1000 rodzin uciekinierów z Donbasu zapomogami finansowymi i pomocą rzeczową, która pozwala im lepiej przygotować się do mroźnej zimy. Uchodźcy wybrani do tego komponentu projektu PCPM mają prawo wybrać pakiet pomocy rzeczowej lub ekwiwalent pieniężny, wypłacany za pomocą karty bankomatowej. Pomoc ta zostanie przeznaczona na zakup ubrań zimowych, opału lub opłacenie czynszu za wynajmowane mieszkania.

PCPM wspiera także uchodźców pomocą żywnościową i rzeczową. W grudniu 2014 roku PCPM przekazała uciekinierom 5000 zestawów pomocy żywnościowej oraz 2000 zestawów dla dzieci, zawierających pieluchy i mleko dla niemowląt.

Przekaż 1% podatku – wpisz w deklarację podatkową nasz numer KRS 0000259298 lub użyj darmowego programu do rozliczeń PIT.