Ukraina: Przygotowanie obozu dla uchodźców

Ukraina: Przygotowanie obozu dla uchodźców

Konflikt zbrojny pomiędzy prorosyjskimi rebeliantami a siłami ukraińskimi w obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy zmusił do ucieczki setki tysięcy ludzi. Ci, którzy opuścili swoje domy podczas najbardziej intensywnych walk (lipiec-sierpień 2014), często nie mieli czasu zabrać ze sobą nawet najbardziej potrzebnych rzeczy.

Status: Zakończony

Termin realizacji: 31 grudnia 2014

  • Tytuł projektu: Przygotowanie do warunków zimowych obozu dla 400 uchodźców wewnętrznych ze wschodniej Ukrainy
  • Realizacja: Grudzień 2014
  • Budżet: 939 896 zł
  • Dofinansowanie: Polska Pomoc
  • Zatrudnienie: 2 pracowników polskich, ponad 60 pracowników lokalnych, głównie robotników budowlanych
  • Odbiorcy projektu: 400 uciekinierów ze wschodniej Ukrainy (region Donbasu)

Wprowadzenie

Mało który z uchodźców przypuszczał, że na wygnaniu będą musieli spędzać zimę, w czasie której we wschodniej Ukrainie temperatury spadają poniżej -20°C.

Większość uchodźców przebywających w Charkowie musi wynajmować pokoje lub mieszkania, których czynsz wielokrotnie przekracza miesięczne zarobki. Dla przykładu, wynajem części współdzielonego mieszkania kosztuje około 2000 hrywien (500 zł) miesięcznie, zaś niektórzy z uchodźców – jeżeli w ogóle mogą znaleźć pracę – zarabiają poniżej 1000 hrywien (200 zł) miesięcznie. W tych warunkach wielu uciekinierom grozi bezdomność, szczególnie osobom w podeszłym wieku, których emerytura często wynosi tylko 500 hrywien miesięcznie (100 zł) oraz samotnym matkom z dziećmi, nie posiadającymi źródła dochodu.

Opis działania

W północnej części Charkowa, w bezpośrednim pobliżu polskiego cmentarza wojskowego, znajduje się były obóz pionerski „Romaszka”, gdzie od lipca 2014 roku schronienie znalazło 120 uciekinierów z Donbasu. Już pierwsza fala mrozów, kiedy temperatury spadły do -20°C, pokazały, że letniskowa zabudowa byłego obozu pionierskiego nie nadaje się do zakwaterowania uchodźców podczas zimy.

PCPM dzięki funduszom Polskiej Pomocy wyremontował i ocieplił nie tylko trzy budynki zamieszkałe przez 120 uchodźców, ale także pięć dodatkowych, do tej pory nieużywanych zabudowań letniskowych, tworząc miejsca do zakwaterowania dodatkowym 280 uciekinierom. Niewielkie pokoje przeznaczone od 2-8 osób zostały wyposażone w łazienki, zaś do budynków została doprowadzona sieć wodociągowa, kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania. Prace remontowe i ocieplenie ośmiu budynków o łącznej powierzchni 2500 m2 zostały zrealizowane w niecały miesiąc i zakończyły się 31 grudnia 2014 roku. Uchodźcy będą mogli mieszkać w osiedlu bez konieczności płacenia czynszu przez okres dwóch lat.

Wymierne rezultaty

Wyremontowano i ocieplono osiem budynków mieszkalnych, w których będzie mogło mieszkać ponad 400 osób.
Prace remontowe zostały zrealizowane w ciągu mniej niż 30 dni przy jednoczesnym zaangażowaniu 15 zespołów budowlanych, pracujących na dwie zmiany.

Ponad 400 uchodźców z Donbasu będzie mogło mieszkać w obozie – osiedlu dla uchodźców przez dwa lata bez konieczności płacenia czynszu.
Koszt zabezpieczenia dachu nad głową dla jednej osoby w okresie dwóch lat (styczeń 2015 – grudzień 2016) wyniósł mniej niż 94 zł miesięcznie i tylko 3,13 zł dziennie.

polskapomoclogostrona2014