Pomoc humanitarna w Nepalu

Pomoc humanitarna w Nepalu

Wioski, do których udało się dotrzeć ratownikom PCPM, są niemal całkowicie zniszczone. Brakuje w nich wody pitnej, żywności, ludzie nie mają gdzie mieszkać. Po ponownych wstrząsach 12 maja, wróciliśmy do Nepalu.

Do tej pory w region Sindhupalchowk dostarczyliśmy do lokalnych klinik materiały medyczne o łącznej wartości ponad 100 tys. zł oraz środki do uzdatniania wody. Natomiast w okolicach Melamchi – dzięki wsparciu Caritas Polska i Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) – przekazaliśmy mieszkańcom koce oraz łóżka polowe.

Obecnie naszym priorytetem jest zadbanie o schronienia dla tych, którzy stracili w trzęsieniu ziemi dorobek swojego życia. Planujemy odbudowę najbardziej zniszczonych wiosek, stawiając w nich tymczasowe domy. To obecnie najpilniejsza z potrzeb Nepalczyków. Dzięki schronieniom mieszkańcy Nepalu będą mogli bezpiecznie przetrwać rozpoczynającą się w połowie czerwca trudną porę ulewnych deszczy monsunowych.

Realizacja: Dominika Płońska, postprodukcja: Jan Sobierajski Jakub Pawlak, produkcja: Grupa Wirtualna Polska we współpracy z PCPM, 2015.

Dowiedz się jak Zespół Ratunkowy PCPM niósł pomoc medyczną w Nepalu – TUTAJ