Liban: Ośrodek zdrowia dla uchodźców

Liban: Ośrodek zdrowia dla uchodźców

Począwszy od stycznia 2014 roku Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej zapewnia uchodźcom z północnej części Libanu profesjonalną pomoc medyczną. Oprócz stacjonarnej kliniki, w której bada pacjentów grupa wykwalifikowanych medyków, prężnie działa także klinika mobilna, która dociera do osób, mieszkających z dala od stacjonarnych punktów opieki medycznej.

Tytuł projektu:

1.Stabilizacja sytuacji humanitarnej uchodźców syryjskich w prowincji Akkar poprzez zabezpieczenie dachu nad głową i zabezpieczenie podstawowej opieki zdrowotnej.

2.Przygotowanie obozowisk namiotowych w północnym Libanie do warunków zimowych oraz poprawa dostępu do edukacji i ochrony zdrowia dla uchodźców syryjskich.

Realizacja: 2018 r.
Dofinansowanie: Polska Pomoc
Zatrudnienie: Praca dwóch ortopedów, dwóch internistów, dwóch pielęgniarek, kardiologa, ginekologa, pediatry, fizjoterapeuty, okulisty oraz pracowników administracyjnych.

Odbiorcy projektu: Uchodźcy i ludność libańska zamieszkująca prowincję Akkar na północy Libanu.

Opis działania

Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej dociera z pomocą medyczną do uchodźców w północnolibańskiej prowincji Akkar. Od stycznia 2014 roku prowadzi ośrodek opieki zdrowotnej w Bire, a dzięki uruchomionej w tym rejonie mobilnej klinice, pomaga osobom, które mają utrudniony dostęp do stacjonarnych punktów opieki.

Dzięki rozbudowaniu zespołu medycznego uchodźcy syryjscy w Libanie mają dostęp do wykwalifikowanej kadry medycznej. Każdego miesiąca z ich pomocy korzysta blisko 1,5 tys. pacjentów.

Głównym powodem otwarcia kliniki był nagły wzrost zachorowań wśród dzieci i dorosłych na rozmaite choroby powiązane z trudnymi warunkami życia, szczególnie podczas miesięcy zimowych. Ośrodek oferuje szeroki zakres opieki zdrowotnej: opiekę lekarza internisty, pediatry, ginekologa, kardiologa, fizjoterapeuty a także okulisty oraz zapewnia pomoc w zakresie dostarczania leków, które w większości pochodzą z darów otrzymanych przez partnera PCPM.

W roku 2015 przy użyciu specjalnie dostosowanego samochodu personel medyczny PCPM odwiedzał wsie, które goszczą najwięcej uchodźców i są położone w znacznej odległości od ośrodków zdrowia i szpitali. W 2018 roku na libańskie drogi wyjechała odnowiona klinika mobilna, gotowa udzielać pomocy w znacznie wyższym standardzie. Nowy ambulans przekształcony w mobilny ośrodek został zakupiony ze środków pochodzących z programu Polska Pomoc i znacznie zwiększa standard świadczonej opieki medycznej, daje pacjentom większą prywatność i komfort podczas najbardziej wymagających badań.

Ochrona zdrowia jest szczególnie ważna podczas miesięcy zimowych gdy temperatura w Libanie spada poniżej zera, zaś kraj nawiedzają intensywne opady śniegu. Warunki zimowe stwarzają bezpośrednie zagrożenie życia dla osłabionych ubóstwem i poniewierką uchodźców, szczególnie dzieci, mieszkających w piwnicach, garażach i innych słabo ogrzewanych pomieszczeniach. Dlatego też dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej bezpośrednio ratuje życie uciekinierów z Syrii.

Wymierne rezultaty

Średnio dziennie przyjmujemy 50-60 pacjentów. Podczas niemal póltorarocznej działalności klinika zajęła się ponad 8 tysiącami pacjentów. Tylko w czerwcu tego roku z pomocy medycznej skorzystało 1330 osób.
Okulista, który dołączył do zespołu medycznego, jest jedynym bezpłatnym specjalistą do badania wzroku w całym kraju. Udało mu się wyleczyć dziewczynkę z ogromną wadą wzroku (-18, -20), która teraz może wreszcie lepiej patrzeć na świat. Wykorzystując aparat USG zidentyfikowano kilka przypadków zagrożonej ciąży. Dzięki szybkiej pomocy i skierowaniu do szpitala sytuacje zagrażające życiu dziecka zakończyły się szczęśliwym porodem.

Projekt jest finansowany ze środków programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Polska Pomoc

Działalność PCPM dla syryjskich uchodźców w Libanie możesz wesprzeć tutaj:

darowizna PCPM - Liban

darowizna PCPM - Liban

darowizna PCPM - Liban

Twoje dane:
* Pole wymagane

Darowizny przekazywane na rzecz PCPM podlegają odliczeniom od podatku.