Pomoc dla Syryjczyków w 2017 roku

Pomoc dla Syryjczyków w 2017 roku

Fundacja PCPM prowadzi w Libanie, na granicy z Syrią, największy program pomocy humanitarnej realizowany przez polską organizację pozarządową. Choć działania te są w dużym stopniu współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, ich kontynuacja zależy od wsparcia prywatnych darczyńców.

darowizna PCPM - Liban

darowizna PCPM - Liban

darowizna PCPM - Liban

Twoje dane:
* Pole wymagane

Projekty dofinansowane z programu Polska Pomoc Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP:

Dostęp do edukacji zawodowej, zabezpieczenie dachu nad głową oraz poprawa bezpieczeństwa w obozach namiotowych.

Kwota dofinansowania: 4 124 935 zł

Czas realizacji: 2017

Zabezpieczenie dachu nad głową dla uchodźców syryjskich żyjących poniżej granicy ubóstwa oraz dostęp  do  podstawowej opieki zdrowotnej.

Kwota dofinansowania: 4 124 609,00 zł

Czas realizacji: 2017

Stabilizacja sytuacji humanitarnej uchodźców syryjskich w prowincji Akkar poprzez zabezpieczenie dachu nad głową oraz dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej.

Kwota dofinansowania: 2 598 852,00 zł

Czas realizacji: 2017

Pomoc humanitarna w Libanie

Fundacja PCPM dociera z pomocą do najuboższych uchodźców syryjskich, nieobjętych wsparciem ONZ, jak również najuboższych mieszkańców Libanu. Wspieramy ich poprzez:

  • Zabezpieczenie dachu nad głową, dopłacając do czynszu wynajmowanych przez uchodźców mieszkań na okres 6-12 miesięcy,
  • Kompleksową pomoc humanitarną podczas miesięcy zimowych, zapewniając uchodźcom bezpieczne schronienie i opał chroniący przed śmiercią z wyziębienia,
  • Dostęp do opieki zdrowotnej dzięki stacjonarnej i mobilnej klinice,
  • Poprawę dostępu do edukacji prowadząc ośrodek edukacyjny i szkolenia zawodowe dla młodych uchodźców,
  • Zatrudnianie uchodźców w Libanie, by stali się mniej zależni od pomocy humanitarnej,
  • Poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego obozów dla uchodźców, w których ogień pochłania co roku dziesiątki ofiar.

Wprowadzenie

Wojna domowa w Syrii trwa już dłużej niż II Wojna Światowa. Spośród 21 mln mieszkańców tego kraju, ponad 11 mln zostało uchodźcami – wewnątrz syryjskich granic lub poza nimi. Uchodźcy syryjscy szukają bezpieczeństwa i schronienia głównie w czterech sąsiadujących z Syrią krajach: Turcji, Libanie, Jordanii oraz w Iraku. Aktualne informacje na temat liczby uchodźców w tych krajach można znaleźć na portalu UNHCR.

Liban, którego wielkość porównywalna jest z polskim województwem świętokrzyskim, przyjął ponad 1 mln Syryjczyków. Mając na uwadze liczbę ludności tego kraju (4,5 mln) to tak, jakby Polska przyjęła 8-10 mln uciekinierów z jednego z państw np. Europy Wschodniej.

W Libanie nie ma oficjalnych obozów dla uchodźców, przez co Syryjczycy zmuszeni są do samodzielnego poszukiwania schronienia. W rezultacie zdecydowana większość wynajmuje mieszkania lub inne pomieszczenia (garaże, piwnice). Wysoki koszt wynajmu oraz żywności powoduje, że uchodźcy w ciągu kilku miesięcy stracili oszczędności oraz wszelkie dobra materialne, które udało im się wywieźć z ojczystego kraju. W rezultacie zaciągają długi i popadają w skrajną biedę.

70% uchodźców syryjskich w Libanie żyje poniżej granicy ubóstwa. Kompleksowa pomoc humanitarna dociera tylko do 15-20% z nich, natomiast prawie połowa nie otrzymuje żadnego wsparcia. Od 2012 roku pomoc humanitarna PCPM dotarła do ponad 75 tys. uchodźców z Syrii.

Działania Fundacji PCPM są ściśle koordynowane z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR) i są częścią składową strategii pomocy humanitarnej ONZ dla Libanu i Bliskiego Wschodu.

Zabezpieczenie dachu nad głową (Cash for Rent)

75% uchodźców syryjskich w Libanie mieszka w wynajmowanych mieszkaniach, garażach lub piwnicach, których miesięczny czynsz wynosi przynajmniej 100 USD. Rodziny bez osób zdolnych do pracy, w tym samotne matki, wdowy i rodziny rannych, nie mają środków na wynajem, żyją więc w ciągłym strachu przed eksmisją.

Nieprzerwanie od 2012 roku PCPM zapewnia najuboższym uciekinierom z Syrii stabilny dach nad głową poprzez opłacenie za nich części czynszu, często bezpośrednio właścicielowi mieszkania. Pomoc ta chroni najuboższych uchodźców przed groźbą eksmisji oraz przyczynia się do wyprowadzenia ich ze stanu skrajnego ubóstwa.
Rodziny libańskie, często same dotknięte bezrobociem ze względu na napływ uchodźców, dzięki programowi korzystają z dodatkowego, stałego źródła dochodu.

Pomoc podczas miesięcy zimowych (Cash for Winterization)

Część uchodźców syryjskich objętych pomocą PCPM mieszka w górach Libanu, na wysokości nawet 1250 m n.p.m., gdzie podczas miesięcy zimowych temperatury spadają do -10°C, a opady śniegu sięgają nawet 1,5 m. W takich warunkach brak mieszkania lub opału oznacza bezpośrednie zagrożenie śmiercią z wyziębienia.

Od 2013 roku podczas miesięcy zimowych PCPM stara się dostarczyć jak największej liczbie uchodźców wsparcie finansowe na:

  • opłacenie czynszu za wynajmowane mieszkania, chroniąc ich przed eksmisją,
  • zakup opału do pieców
  • zakup ubrań i obuwia dla dzieci oraz pokrycie kosztów ich leczenia.

W szóstym roku kryzysu uchodźcom nie są już potrzebne koce, piece ani inna pomoc rzeczowa. Podstawową potrzebą jest zakup paliwa do ogrzania ich mieszkań i namiotów.

Pomoc podczas miesięcy zimowych, podobnie jak inne działania PCPM, jest w pełni uzgodniona z UNHCR, zarówno pod kątem wyboru rodzin, jak i rodzaju oraz wartości udzielanego wsparcia.

Projekty dofinansowane z programu Polska Pomoc:

Zapomogi celowe na przygotowanie do warunków zimowych dla uchodźców syryjskich w prowincji Akkar oraz ludności miejscowej.

Kwota dofinansowania: 1 546 088,00 zł

Czas realizacji: październik-grudzień 2017

Zapomogi celowe na przygotowanie do warunków zimowych dla uchodźców syryjskich w Dolinie Bekaa, Górach Libanu, przedmieściach Bejrutu oraz ludności miejscowej.

Kwota dofinansowania: 1 541 117,00 zł

Czas realizacji: październik-grudzień 2017

Pomoc w zakresie ochrony zdrowia uchodźców

Od 2014 roku PCPM prowadzi ośrodek podstawowej opieki medycznej dla uchodźców syryjskich, z którego tylko w roku 2017 skorzystało ponad 9000 pacjentów. W klinice stacjonarnej przyjmuje m.in. lekarz-pediatra, ginekolog i dentysta; uchodźcy mogą skorzystać z nieodpłatnych konsultacji medycznych i podstawowych leków.

Fundacja niesie także pomoc medyczną w obozach namiotowych, gdzie podczas zimy uchodźcy zmagają się z zimnem, wilgocią i błotem. W koordynacji z UNHCR, klinika mobilna dociera każdego tygodnia do obozów zamieszkałych przez 1400 uchodźców.

Szkoła dla dzieci-uchodźców oraz szkolenia zawodowe

Syryjskie dzieci w Libanie uczęszczają do miejscowych szkół, gdzie nauczanie jest prowadzone według innego, niż znany z Syrii programu, także m.in. w języku francuskim. Centrum edukacyjne, położone 4 km od granicy syryjskiej, prowadzi zajęcia uzupełniające dla dzieci, pomagając im ukończyć edukację na poziomie szkoły podstawowej. Dla starszej młodzieży realizowane są programy szkoleń zawodowych, które dają młodym Syryjczykom podstawowe umiejętności w takich zawodach jak elektryk czy asystent farmaceuty.

Dzięki funduszom MSZ zbudowanych zostało pięć placów zabaw dla dzieci libańskich i syryjskich, gdzie te ostatnie mogą zapomnieć o traumie wojennej i powrócić do normalnego, szczęśliwego życia.

Zmniejszanie zależności od pomocy humanitarnej

Kryzys uchodźców syryjskich trwa już sześć lat i nie wiadomo kiedy uciekinierzy będą mogli bezpiecznie powrócić do swojej ojczyzny. Nie jest wykluczone, że uchodźcy syryjscy pozostaną w Libanie i innych krajach Bliskiego Wschodu nawet przez dziesięciolecia. W warunkach tych konieczne jest stworzenie im perspektyw pracy i zatrudnienia, co pozwoli zmniejszyć ich zależność od pomocy humanitarnej.
Od 2017 roku PCPM realizuje w Libanie programy czasowego zatrudnienia, gdzie uchodźcy syryjscy i Libańczycy angażowani są w prace budowlane oraz roboty publiczne, realizowane pod nadzorem samorządów lokalnych.
W ramach tych działań Fundacja PCPM wspiera z dumą misję archeologiczną Uniwersytetu Warszawskiego (Polskie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej). Pod nadzorem polskich ekspertów uchodźcy syryjscy wykonują prace na kilku stanowiskach archeologicznych, sięgających nawet czasów Imperium Rzymskiego.

Obszar realizacji projektu

Projekt na rzecz uchodźców syryjskich realizowany jest w 25 miejscowościach w północno-wschodniej części Libanu (w pasie od 1 do 10 km od granicy syryjskiej) oraz na przedmieściach Bejrutu. Pomoc kierowana jest zarówno do muzułmanów, jak i chrześcijan.

Finansowanie

Działania misji PCPM w Libanie w latach 2012-17 o łącznej wartości 40 mln zł zostały w 75% sfinansowane przez program polskiej pomocy humanitarnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Pozostałe środki pochodzą bezpośrednio z ONZ oraz od darczyńców prywatnych.

Pomóż uchodźcom w Libanie

darowizna PCPM - Liban

darowizna PCPM - Liban

darowizna PCPM - Liban

Twoje dane:
* Pole wymagane

Przelej dowolną kwotę na konto Fundacji PCPM
mBank: 61 1140 1010 0000 5228 6800 1003
Tytuł wpłaty: Wsparcie dla uchodźców syryjskich

Przekaż 1% podatku – wpisz w deklarację podatkową nasz numer KRS 0000259298.

Darowizny przekazywane na rzecz PCPM podlegają odliczeniom od podatku.

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej
Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP