Edukacja 2016

Edukacja 2016

W roku szkolnym 2013/2014 na 1000 uczniów rozpoczynających naukę w szkole podstawowej, klasy od 1 do 8 ukończyło zaledwie 208 z nich. Problem rezygnacji z zajęć szkolnych jest dobrze znany. Pomimo to niemożliwe jest proste, jednowymiarowe działanie pozwalające na jego szybkie rozwiązanie.

Zmiana sposobu postrzegania całego systemu edukacji, wyrobienie poczucia potrzeby kształcenia, nawyku czytania czy umiejętność skutecznego przekazywania wiedzy jest procesem wieloletnim, wymagającym czasu, aktywnego zaangażowania społeczności lokalnych, administracji, a być może i całej zmiany pokoleniowej. PCPM wraz z Etiopskim Ministerstwem Edukacji wspiera starania w dążeniu do tych zmiany. Tworzymy w szkołach przyjazne i efektywne środowiska do nauki, przyśpieszając ten trudny proces przemian.

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Etiopia, mimo spektakularnego wzrostu gospodarczego w ostatniej dekadzie, to wciąż jeden z najbiedniejszych i najsłabiej rozwiniętych krajów w Afryce. Potrzeby tego państwa są więc ogromne. Jednym z najpopularniejszych haseł wypisanych przez nauczycieli na ścianach etiopskich szkół jest: „Education is a key to development”. Nie jest to wcale pusty frazes, raport Banku światowego szacuje, że gdyby wszyscy dorośli w Etiopii mieli skończone choćby 4 klasy szkoły podstawowej, to liczba gospodarstw domowych żyjących poniżej poziomu biedy spadłaby do około 18% (z niemalże 40%). W pierwszej dekadzie XXI w. Etiopia przeszła przez trudny proces kształtowania podstaw systemu edukacji. W najbliższych latach, szczególnie ważne będzie ugruntowanie tych podstaw i poprawa jakości całego procesu kształcenia. Jednym z wyznaczników sukcesu będzie z pewnością wzrost liczby uczniów kończących pełen cykl edukacji podstawowej (8 klas szkoły podstawowej), co jest trzonem każdego zdrowego i sprawnego systemu szkolnictwa.

Status: Zakończony

Termin realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2016

Główne cele:

Wspierając uczniów w procesie kształcenia, PCPM we współpracy z dyrekcją szkół i etiopskim ministerstwem edukacji z regionów Oromi i SNNP dba o warunki i jakość nauczania w szkołach na terenach wiejskich. Razem zmieniamy obecne szkoły w przyjazne środowiska do nauki i zachęcamy dzieci do uczestnictwa w zajęciach:

  • inwestujemy w solarne oświetlenie bibliotek dając tym samym możliwości do korzystania z czytelni również po zmroku
  • doposażamy biblioteki szkolne w podręczniki oraz książki spoza podstawy programowej, czyniąc je bardziej atrakcyjnymi dla czytelników (zarówno dzieci jak i dorosłych)
  • szkolimy kadry pedagogiczne. To pod ich opieką dzieci nabywają niezbędne umiejętności czytania i pisania jak i rozwijają je na odpowiednim poziomie w kolejnych latach nauki tak by sprostać wymogom podstawie programowej.

Odbiorcy:

Beneficjentami projektu są:

  • ponad 30 000 dzieci ze 100 szkół podstawowych na południu Etiopii w ramach przystosowania bibliotek do użytku.
  • około 300 członków kadry pedagogicznej, nauczycieli i rady rodzicielskiej w ramach szkoleń ze skutecznego nauczania czytania i prowadzenia bibliotek.

Obszar realizacji:

Działania PCPM od roku 2012 realizowane są na terenie etiopskiego regionu Oromia. Obszarem realizacji dotychczasowych projektów były 2 zony: Guji oraz Borena. Obie mają charakter pasterski lub pół-pasterski i odznaczają się dużym udziałem pracy dzieci w tradycyjnej gospodarce opartej na wypasie bydła i rolnictwie. Szczególnie położona na samym południu kraju zona Borena charakteryzuje się wyjątkowo nomadycznym sposobem życia mieszkańców, gdzie ogromną wagę przywiązuję się do hodowli bydła, które jest przekładane ponad edukację, a nawet pieniądze. Dodatkowo w roku 2016 włączono podobny pod względem klimatu obszar regionu SNNP (Southern Nations, Nationalities and People). Bardzo dużym problemem jest tutaj wysoki odsetek dzieci rezygnujących z edukacji po kilku latach nauki i w konsekwencji nie kończących szkoły podstawowej.

Finansowanie: Projekt został dofinansowany przez MSZ RP w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2016 w kwocie 1 252 037 zł.