Oświetlenie szkół w Etiopii 2015

Oświetlenie szkół w Etiopii 2015

Działania PCPM są skierowane głównie na dzieci w wieku podstawowym. Jest to najważniejszy etap edukacji, gdzie dziecko poznaje podstawowe umiejętności, które potrzebne są do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie.

Status: Zakończony

Termin realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2014

Wsparcie edukacji w Południowej Etiopii poprzez oświetlenie szkół podstawowych oraz wyposażenie bibliotek szkolnych

Główne cele:

PCPM zdecydował się na zainstalowanie oświetlenia w szkołach w celu dotarcia do dzieci oraz dorosłych, którzy w ciągu dnia nie mają czasu na naukę ze względu na obowiązki związane z wypasem bydła oraz tradycyjnym rolnictwem. Celem projektu jest stworzenie dla takich ludzi możliwości nauki po zmroku, czyli w czasie gdy prace w gospodarstwach domowych ustają.

W pobliżu równika słońce zachodzi niezmiennie po godzinie 18.00, co daje kilka godzin na aktywne wykorzystanie w oświetlonych energią solarną szkołach przed pójściem spać. W 2015 roku PCPM chce oświetlić 225 szkół podstawowych, do których uczęszcza 70 tysięcy dzieci.

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Etiopia to drugi pod względem liczby ludności kraj w Afryce. Przez lata była ona jednym z najbiedniejszych państw kontynentu. Obecnie, rozwijając się w tempie powyżej 10% rocznie, kraj ten ma ambicje zapewnienia dla prawie 90 milionów swoich obywateli lepszej przyszłości. Szybki rozwój niesie ze sobą ogromne szanse, ale też i zagrożenia.

W ciągu ostatniej dekady można zaobserwować rosnącą przepaść pomiędzy poziomem rozwoju wielkich miast, a rozwojem terenów wiejskich, szczególnie terenów o charakterze pasterskim. Realizowany od roku 2012 projekt PCPM ma na celu pomoc w wyrwaniu się z kręgu ubóstwa mieszkańcom szczególnie zmarginalizowanych terenów na południu kraju.

etiopia

Odbiorcy:

Działania PCPM są skierowane głównie na dzieci w wieku podstawowym. Jest to najważniejszy etap edukacji, gdzie dziecko poznaje podstawowe umiejętności, które potrzebne są do funkcjonowania w nowoczesnym społeczeństwie. Podstawowa wiedza z zakresu matematyki oraz umiejętność czytania to fundamenty edukacji, bez których młody człowiek skazany jest na pozostanie w kręgu ubóstwa w unowocześniającym się społeczeństwie.

Działania PCPM kładą nacisk na poprawę umiejętności czytania. Jest to jedna z podstawowych umiejętności nabywanych w szkole, jest konieczna do kontynuowania edukacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby ta umiejętność została nabyta na stosunkowo wczesnym etapie, gdyż nauka czytania z wiekiem staje się coraz trudniejsza. Uczniowie, którzy mają trudności z czytaniem muszą powtarzać klasy, a często przerywają naukę na wczesnym etapie.

Obszar realizacji:

Projekt jest realizowany ok. 600 km. na południe od Addis Abeby. Obejmuje on w całości zony Guji oraz Borena. Są to regiony administracyjne Etiopii o łącznej powierzchni 64 000 km2 – czyli odpowiadający 1/5 powierzchni Polski , a w afrykańskich realiach większy niż łączny obszar Burundi oraz Rwandy. W warunkach Etiopii jest to prawie 6% powierzchni tego kraju.

Projekt został dofinansowany przez MSZ RP w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2015 w kwocie 985 360 zł.

polskapomoclogostrona2014