Wsparcie edukacji i ochrona środowiska w Etiopii 2014

Wsparcie edukacji i ochrona środowiska w Etiopii 2014

Odbiorcy projektu to mieszkańcy najsłabiej rozwiniętych i najbardziej zmarginalizowanych regionów Etiopii. Dostęp do edukacji to dla nich często jedyna szansa na wyrwanie się z kręgu ubóstwa.

Status: Zakończony
Termin realizacji: 1 marca – 31 grudnia 2014

Wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży w południowej Etiopii oraz wsparcie zrównoważonego rozwoju i ochrony zagrożonego ekosystemu okolic Bishangari

Główne cele:

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i podniesienie poziomu edukacji na zmarginalizowanych terenach na południu Etiopii. Działania będą miały miejsce wśród społeczności, która w przynajmniej 50% utrzymuje się z pasterstwa.

W regionie Bishangari działania PCPM mają na celu zmniejszenie presji ludzkiej na ekosystem lasu Kimphee poprzez budowanie konsensusu w sprawie ochrony lasu wśród miejscowej ludności i lokalnych władz oraz szkolenia mające na celu dywersyfikacje źródeł dochodu i promowanie alternatywnych źródeł energii.

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Działania PCPM w roku 2014 są kontynuacją projektu wsparcia edukacji realizowanego od 2012 oraz projektu ochrony lasu w regionie Bishangari rozpoczętego w roku 2013.

Według różnych szacunków liczba osób bez dostępu do energii elektrycznej w Etiopii waha się pomiędzy 50% a 77%. Na terenach wiejskich i poza dużymi miastami ten odsetek jest jeszcze większy. PCPM w ciągu dwóch lat realizacji projektu zdołało oświetlić sale lekcyjne i biblioteki w ponad 100 szkołach podstawowych. Zdecydowaliśmy się na zainstalowanie oświetlenia w szkołach w celu dotarcia do dzieci oraz dorosłych, którzy w ciągu dnia nie mają czasu na naukę ze względu na obowiązki związane z wypasem bydła oraz tradycyjnym rolnictwem. Szkoły te są często jedynymi oświetlonymi budynkami w promieniu kilkudziesięciu kilometrów i stają się centrami gromadzącymi lokalną społeczność po zapadnięciu zmroku.

W regionie Bishangari, gdzie znajduje się jeden z ostatnich suchych lasów tropikalnych w Etiopii, PCPM prowadzi swoje działania od zeszłego roku. Rezerwat Kimphe jest pod ciągłą presją ze strony mieszkańców okolicznych miejscowości. Ma to związek głównie z gwałtownym wzrostem liczby ludności Etiopii w ostatnich dekadach. Tradycyjne rolnictwo dominujące w regionie oraz pozyskiwanie drewna opałowego stanowi zagrożenie dla lasu, którego powierzchnia od początku lat dziewięćdziesiątych gwałtownie się zmniejsza. Projekt PCPM ma na celu uratowanie tego co pozostało.

etiopia

Odbiorcy:

Odbiorcami projektu edukacyjnego są dzieci uczące się w szkołach podstawowych na południu Etiopii. Całkowita lczba beneficjentów to ponad 25 000 uczniów ośmioletnich szkół podstawowych. Oprócz nich z oświetlonych sal lekcyjnych wieczorem korzystać będą także dzieci i dorośli, którzy w ciągu dnia zajmują się wypasem bydła i w związku z tym nie mogą uczęszczać na regularne zajęcia.

Odbiorcy projektu to mieszkańcy najsłabiej rozwiniętych i najbardziej zmarginalizowanych regionów Etiopii. Dostęp do edukacji to dla nich często jedyna szansa na wyrwanie się z kręgu ubóstwa.

Odbiorcami komponentu realizowanego w regionie Bishangari są mieszkańcy 3 gmin graniczących z lasem Kimphe. Szczególnie duży nacisk połozony jest na dotarcie do społeczności zamieszkującej tereny na granicy rezerwatu.

Obszar realizacji:

Całość projektu PCPM w Etiopii jest realizowana na terenie Regionu Oromia. Komponent wsparcia edukacji będzie realizowany na terenie 8 powiatów (wored): Adola, Goro Dola, Yabello, Dillo, Moyale, Liban, Dirre oraz Dhas. Wszystkie one leżą na terenie dwóch zon (jednostka administracyjna w Etiopii): Guji oraz Borena. Komponent ochrony środowiska realizowany jest w powiecie (woreda) Arsi Negele położonym na terenie zony Zachodnie Arsi w Regionie Oromia. Powiat Arsi Negele jest położony 251 km na południe od stolicy kraju Addis Abeby oraz 30 km na północ od stolicy zony – Shashamene.

Całkowita wartość projektu wynosi 691 531 złotych, z czego 615 851 złotych PCPM otrzymało w ramach programu Polska Pomoc MSZ RP 2014. 

polskapomoclogostrona2014