Przeciwdziałanie skutkom katastrof naturalnych 2014

Przeciwdziałanie skutkom katastrof naturalnych 2014

Projekt zakłada budowę pilotażowych systemów ostrzegania i monitorowania dwóch rzek Durudżi i Kabali oraz stworzenie 12-14 map satelitarnych trudnych rzek Gruzji wraz z modelowaniem ich zachowania w trakcie powodzi.

Status: zakończony

Termin realizacji: 1 kwietnia 2014 – 30 październik 2015 r.

Wczesne ostrzeganie przeciwpowodziowe i prewencja ze szczególnym uwzględnieniem rzek Kabali i Durudżi w Gruzji

Główne cele:

Zbudowanie systemu prewencji i wczesnego ostrzegania na przykładzie dwóch rzek w Gruzji: Durudżi i Kabali w regionie Kachetii przy użyciu najnowocześniejszych technologii

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Gruzję dotyka corocznie mnóstwo drobnych, nagłych, tzw. krótkich powodzi, których skutki dotykają jednorazowo kilku wsi lub miasteczek. Są to zjawiska częste o dużym nasileniu i dotkliwych skutkach dla lokalnej ludności i infrastruktury.

Gruzińskie instytucje nie bardzo wiedzą jak sobie radzić z obniżaniem negatywnych skutków tych powodzi, nie posiadają nowoczesnych systemów pomiarowych i ostrzegawczych oraz schematów reagowania na sytuacje kryzysowe związane z występowaniem tego rodzaju zjawisk.

Projekt zakłada budowę pilotażowych systemów monitorowania dwóch rzek Durudżi i Kabali oraz prace z władzami lokalnymi, służbami kryzysowymi i hydrologami nad reagowaniem w przypadku powodzi. Posłuży to opracowywaniu planów reagowania na sytuacje kryzysowe związane z wystąpieniem krótkich powodzi.

Odbiorcy:

  • Administracja publiczna i samorządowa, społeczność lokalna
  • Specjaliści z Departamentu Hydrologii Narodowej Agencji Środowiskowej Gruzji odpowiadającej m.in za monitoring stanu rzek
  • Specjaliści Departamentu Zarządzania Kryzysowego MSW Gruzji zajmujący się reagowaniem powodziowym
  • Ludność zagrożonego powodzią miasta Kvareli – 12 tys. osób
  • Ludność miejscowości Giorgeti, Uzuntal, Baisubani na rzece Kabali – 3 tys. osób
  • Ludność – mieszkańcy zalewowych terenów 12-14 analizowanych rzek – ok 30 tys. osób

Obszar realizacji:

  • Dorzecza dwóch rzek w Gruzji: Durudżi i Kabali w regionie Kachetii
  • 12-14 „trudnych” rzek w pozostałych regionach Gruzji

Wysokość dotacji w roku 2014: 640 070 PLN/ w 2015: 507 690 PLN. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

polskapomoclogostrona2014