Przeciwdziałanie skutkom powodzi 2015

Przeciwdziałanie skutkom powodzi 2015

Gruzję dotyka corocznie mnóstwo drobnych, nagłych, tzw. krótkich powodzi, których skutki dotykają jednorazowo kilku wsi lub miasteczek. Są to zjawiska częste o dużym nasileniu i dotkliwych skutkach dla lokalnej ludności i infrastruktury.

Status: Zakończony

Termin realizacji: 1 kwietnia 2014 – 30 październik 2015 r.

2015_gruzja1

Wczesne ostrzeganie przeciwpowodziowe i prewencja ze szczególnym uwzględnieniem rzek Kabali i Durudżi w Gruzji

Główne cele:

Zbudowanie systemu prewencji i wczesnego ostrzegania na przykładzie dwóch rzek w Gruzji: Durudżi i Kabali w regionie Kachetii przy użyciu najnowocześniejszych technologii z transferem systemu na kolejne dwie rzeki: Lagodekhishevi oraz Ninoskhevi

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Gruzję dotyka corocznie mnóstwo drobnych, nagłych, tzw. krótkich powodzi, których skutki dotykają jednorazowo kilku wsi lub miasteczek. Są to zjawiska częste o dużym nasileniu i dotkliwych skutkach dla lokalnej ludności i infrastruktury.

Gruzińskie instytucje nie bardzo wiedzą jak sobie radzić z obniżaniem negatywnych skutków tych powodzi, nie posiadają nowoczesnych systemów pomiarowych i ostrzegawczych oraz schematów reagowania na sytuacje kryzysowe związane z występowaniem tego rodzaju zjawisk.

Projekt zakłada budowę pilotażowych systemów ostrzegania i monitorowania dwóch rzek Durudżi i Kabali a następnie ich transfer silami lokalnymi/przy zmniejszonym udziale strony polskiej na kolejne rzeki: Lagodekhishevi oraz Ninoskhevi, dodatkowo zwiększenie danych i analizy 12-14 trudnych rzek Gruzji wraz z modelowaniem zachowania niektórych z nich w trakcie powodzi. Posłuży to opracowywaniu planów reagowania na sytuacje kryzysowe związane z wystąpieniem krótkich powodzi.

Odbiorcy:

  • Administracja publiczna i samorządowa,
  • Społeczność lokalna
  • Specjaliści z Departamentu Hydrologii Narodowej Agencji Środowiskowej Gruzji odpowiadającej m.in za monitoring stanu rzek
  • Specjaliści Departamentu Zarządzania Kryzysowego MSW Gruzji zajmujący się reagowaniem powodziowym
  • Ludność zagrożonego powodzią miasta Kvareli – 12 tys. osób
  • Ludność miejscowości Giorgeti, Uzuntal, Baisubani na rzece Kabali – 3 tys. osób
  • Ludność miejscowości na rzekach Lagodekhiskhevi i NInoskhevi
  • Ludność – mieszkańcy zalewowych terenów 12-14 analizowanych rzek– ok 30 tys. osób

Obszar realizacji:

  • Dorzecza dwóch rzek w Gruzji: Durudżi i Kabali w regionie Kachetii
  • 12-14 „trudnych” rzek w pozostałych regionach Gruzji

Wysokość dotacji w roku 2014: 640 070 Pln/ w 2015: 507 690 Pln. Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

polskapomoclogostrona2014