Zapobieganie klęskom żywiołowym 2012

Zapobieganie klęskom żywiołowym 2012

Zarządzanie kryzysowe i system ratowniczy w Gruzji jest w trakcie reformy. Po rozpadzie ZSRR zostało tyle co przestarzały sowiecki sprzęt, brak centralnego kształcenia strażaków i służb ratowniczych, brak struktur i metodyki koordynacji akcji ratowniczych.

Status: zakończony

Termin realizacji: 15 marca – 15 grudnia 2012

Przygotowanie społeczności regionu Samcche-Dżawachetia do radzenia sobie z katastrofami naturalnymi oraz wzmocnienie kompetencji struktur ratowniczych samorządów i władz centralnych

Realizacja projektu jest możliwa dzięki dofinansowaniu z programu polskiej pomocy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w roku 2012 w wysokości 544 296 zł.

gruz1

Cele projektu

 • Wzmocnienie kompetencji centralnych instruktorów ratownictwa Gruzji,
 • Podniesienie kwalifikacji biorących udział w akcjach kryzysowych służb pożarniczych i pogotowia ratunkowego samorządów Samcche-Dżawachetia i Gurii, podniesienie poziomu wyposażenia technicznego służb
 • opracowanie rekomendacji zagospodarowań lokalnych społeczności dla prewencji ryzyka katastrof naturalnych
 • zwiększenie udziału lokalnych społeczności w rozwiązywaniu swoich problemów
 • Podniesienie poziomu aktywnych postaw i wiedzy młodzieży w zakresie zarządzania kryzysowego
 • Podniesienie świadomości społecznej reakcji (w tym młodzieży) w sytuacjach kryzysowych i wpływu działań społeczeństwa na ich powstawanie.

Wprowadzenie i opis potrzeb

Zarządzanie kryzysowe i system ratowniczy w Gruzji jest w trakcie reformy. Po rozpadzie ZSRR zostało tyle co przestarzały sowiecki sprzęt, brak centralnego kształcenia strażaków i służb ratowniczych, brak struktur i metodyki koordynacji akcji ratowniczych.

Władze prowadzą od 2010 reformę, gdzie założyły regionalne służby ratownicze ratujące od wypadków, mocno doinwestowały służby ratownicze miast Tbilisi, Kutaisi i Batumi, jednak mniejsze regiony takie jak Guria , Samcche-Dżawachetia, i in. Są na dal w epoce sprzed kilkudziesięciu lat.

To wszystko przekłada się na jakość ratowania życia zarówno w wypadkach jednorazowych jak i masowych. Niedoedukowana jest również ludność, która w przypadkach pożaru często dzwoni najpierw do sąsiada (a nie na nr alarmowy) i sama przez np rzucanie śmieci w tym szkła w lesie przyczynia się do ich powstawania.

Projekt stanowi kontynuację w ramach wsparcia zarządzania kryzysowego i redukcji ryzyka katastrof naturalnych w Gruzji ale i zarazem rozpoczęcie nowych działań. W 2010 r. w ramach działań projektowych zostały sporządzone w regionie Guria w Gruzji plany zarządzania kryzysowego i prowadzona była praca z miejscową ludnością.

W 2011 r. prowadzilismy w Gurii dalsze specjalistyczne szkolenie konkretnych służb i ćwiczenia ich zgrania, w ramach projektu została do tego regionu przetransportowana karetka pogotowia ratunkowego i sprzęt podarowany strażom pożarnym Gurii przez Urząd Miasta Kielce i przez PCPM.

Jednocześnie prowadziliśmy bardzo potrzebne i udane działania z ludnością, we wspolpracy z Departamentem Zarządzania Sytuacjami Nadzwyczajnymi gruzińskiego MSW, przeprowadzono szkolenia 2 grup dorosłych wolontariuszy z zagrożonych miejscowości Gurii, Mccheta-Mtianeti i Kachetii.

W trakcie szkoleń medycznych i pożarniczych okazalo się, że stan tych jednostek pozostawia wiele do życzenia. W pogotowiach ratunkowych Gurii brakuje podstawowego sprzętu reanimacyjnego i co nie pozwolilo na przeprowadzenie części ćwiczeń.

Co do strażaków okazało się, że nie mają oni żadnego pojęcia o innych działaniach niż gaszenie ognia i wiedza o innych dzialaniach jest bardzo potrzebna, gdyż od 2010 r. straże pożarne mają ustawowo doszkalać się w tym zakresie i tak samo jak w calej Europie czy Polsce świadczyć również inne niż gaśnicze działania ogólno ratownicze.

Ponadto zostaliśmy poproszeni o przeszkolenie wykładowców, którzy będą nauczać w otwieranego w styczniu 2012 r. Wydzialu Pozarniczo Ratowniczego Akademii MSW, gdzie prowadzone będzie centralne szkolenie i certyfikacja strażaków i ratowników m.in. z regionów/lokalnych samorządów.

W Gruzji od rozpadu ZSRR nie ma żadnej szkoły pożarniczej ani innej formy centralnego szkolenia, pracownicy straży pożarnej uczą się metod pracy od kolegów.

Odbiorcy projektu

Beneficjentami projektu będą:

 1. 6 instruktorów pożarnictwa gaśniczego i ratownictwa biologiczno-chemicznego a przez prowadzone przez nich potem kursy strażacy z całej Gruzji;
 2. strażacy i lekarze reanimacji 6 municypalitetów regionów Samccche-Dżawachetia i Guria, którzy przejdą szkolenia praktyczne z Polakami – a przez nich 220 tys mieszkańców tych municypalietetów, którym będą oni w przyszłości ratować życie;
 3. ok. 6 tys. mieszkańców 12 zagrożonych wsi Adygeni, Achalciche i Aspindzy, którzy sami wypracują rekomendacje dla bezpieczeństwa i prewencji swoich społeczności przeciwko ryzyku skutków katastrof naturalnych do wdrożenia przez władze lokalne;
 4. 160 młodych osób z klas 11-12 szkół i ich nauczycieli, które wezmą udział w debatach na temat zarządzania kryzysowego i tematów bezpieczeństwa i będą na jego temat zbierać informacje.
 5. uczestnicy obozu letniego i ich koledzy, którym po rozpoczęciu roku szkolnego będą przekazywać swoją zdobytą wiedzę.

Obszar realizacji projektu

Projekt jest realizowany w górzystych municypalitetach Gurii: Ozurgeti, Lanchkhuti i Chokhatauri w Zachodniej Gruzji (około 40-60 km od Batumi) oraz w gruzińskojęzycznych górzystych municypalitetach Samcche-Dżawachetii: Achalcyche, Aspindzy i Adygeni 120 km od Tbilisi na jej południu. Obydwa regiony są biedne i mało doinwestowane, narażone m.in. na pożary leśne i osuwiska ziemi (municypalitety Samcche-Dżawachetii i Chokhatauri) lub ryzyko wypadków (położone na trasie do Batumi Lanchkhuti).

Część projektu – szkolenie instruktorów gruzińskiej Akademii Bezpieczeństwa, będzie odbywać się w Krakowie w Polsce.