Profesjonalizacja systemu straży pożarnej i zarządzania kryzysowego w Kenii 2018-2020

Profesjonalizacja systemu straży pożarnej i zarządzania kryzysowego w Kenii 2018-2020

szkolenie strażaków w Kenii
szkolenie strażaków w Kenii

Sprawnie działająca straż pożarna może ocalić dobytek, zdrowie, a nawet życie. Co jednak zrobić, gdy dojazd do pożaru zajmuje więcej niż kilka godzin? Tak jest w Kenii, gdzie działa tylko 40 strażnic pożarowych.

Tytuł projektu: Profesjonalizacja i wyrównanie dysproporcji rozwojowych systemu straży pożarnej i zarządzania kryzysowego w Kenii

Status: zrealizowany
Termin realizacji: 1 kwietnia 2018 – 31 grudnia 2020
Obszar realizacji: hrabstwo Kiambu, Kenia
Finansowanie: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach programu Polska Pomoc

Główne cele:

– wyrównanie dysproporcji w zakresie wiedzy, technik ratunkowych oraz zarządzania kryzysowego wśród personelu straży pożarnej w Kenii;
– profesjonalizacja kadry straży pożarnej w Kenii.

Wprowadzenie

Poprawa bezpieczeństwa w Kenii ma szczególne znaczenie dla rozwoju społeczno-ekonomicznego w tym państwie. Stabilne i efektywne służby publiczne wpływają na polepszenie warunków życia obywatelek i obywateli przyciągając jednocześnie zagranicznych inwestorów oraz myśl technologiczną. Wielowymiarowość działań prewencyjnych i ratunkowych prowadzonych przez krajową straż pożarną podczas klęsk żywiołowych oraz sytuacji kryzysowych, czyni ją jednym z kluczowych elementów polityki państwa w zakresie bezpieczeństwa.

Opis potrzeb

Tworzenie i rozwijanie profesjonalnych instytucji kształcenia zawodowego to jedno z najważniejszych działań w walce z dysproporcjami w zakresie wiedzy i umiejętności strażackich w Kenii. Ustandaryzowany program edukacji oferowany przez te instytucje wspiera zarządzanie krajową strażą pożarną wpływając pozytywnie na jej efektywność

Projekt PCPM realizowany we współpracy z kenijskim partnerem KENFIBA (Kenya National Fire Brigade Association) w latach 2018 – 2020 skupia się na rozbudowie Centralnego Ośrodka Szkolenia Strażackiego, a także na wdrożeniu uniwersalnego programu szkoleń strażackich i specjalistycznych z różnych dziedzin ratownictwa. Projekt stanowi odpowiedź na wyzwania związane ze złym stanem budynków szkoleniowych oraz brakami w wyposażeniu. Kolejnym krokiem jest wprowadzenie ustandaryzowanego programu kształcenia zawodowego, dostosowanego do potrzeb kenijskiej straży pożarnej. Zintegruje to i wzmocni jej kadrę pochodzącą z różnych regionów kraju, a także wesprze działania na rzecz stworzenia szerszego planu zarządzania kryzysowego .

O naszym poprzednim projekcie w Kenii przeczytasz tutaj. 

Działania

Działania na rzecz rozwoju i profesjonalizacji straży pożarnej w Kenii prowadzone będą w trzech etapach:

MODUŁ I:

PCPM przeprowadzi pierwszy etap remontu budynku Centralnego Ośrodka Szkolenia Strażackiego w miejscowości Kiambu. We współpracy z kenijskim partnerem projektu KENFIBA zostaną oszacowane potrzeby w zakresie szkoleń strażackich i na ich podstawie stworzymy wspólnie profesjonalny, ustandaryzowany program kształcenia. Zebrane rekomendacje i plany opublikujemy w formie podręcznika.

MODUŁ II:

PCPM przeprowadzi drugą fazę adaptacji Centralnego Ośrodka Szkolenia Strażackiego wraz z jego gruntownym doposażeniem. Będziemy również kontynuować pracę nad programem szkoleń zawodowych, włączająca logistykę oraz administrację.

MODUŁ III:

Polscy i kenijscy eksperci współpracujący z PCPM przeprowadzą szereg szkoleń na poziomie podstawowym dla strażaków pochodzących z różnych regionów Kenii. Doposażymy jednostki objęte projektem w niezbędny specjalistyczny sprzęt.

Odbiorcy

Ponad 800 strażaków w Kenii, którzy dzięki przygotowaniu i wdrożeniu programu szkolenia zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu gaszenia pożarów oraz różnych technik ratunkowych. Dodatkowo beneficjentami pośrednimi projektu będą mieszkańcy 28 hrabstw w Kenii, wśród których wzrośnie zaufanie do służb ratunkowych.

Wszystkie działania są możliwe dzięki aktywnej współpracy z lokalnymi partnerami.

Polska Pomoc