Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej w Kenii 2017 – 2018

Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej w Kenii 2017 – 2018

Kraje Afryki Subsaharyjskiej niezmiennie zaliczane są do grupy państw rozwijających się. Część z nich, w tym Kenia, w ostatnim czasie odnotowała przyspieszone tempo inwestycji. Fakt ten wiąże się ze wzmożoną industrializacją oraz wzrostem znaczenia sektora usług. Procesy te, choć pozytywne, niosą ze sobą także duże zagrożenia.

Status: zakończony
Termin realizacji: 1 kwietnia 2017 – 31 grudnia 2018

Główne cele:

 • Wzmocnienie zdolności w zakresie zapobiegania i reagowania w sytuacji klęsk żywiołowych i katastrof wynikających z działalności człowieka
 • Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Kenii przez odpowiednio przeszkolone zespoły strażaków, które będą zmagać się ze skutkami klęsk żywiołowych i sytuacji kryzysowych
 • Rozwój jednostek straży pożarnej w prężnie rozwijających się, pod względem urbanistycznym, częściach Kenii.

Wprowadzenie i opis potrzeb

Kraje Afryki Subsaharyjskiej niezmiennie zaliczane są do grupy państw rozwijających się. Część z nich, w tym Kenia, w ostatnim czasie odnotowała przyspieszone tempo inwestycji. Fakt ten wiąże się ze wzmożoną industrializacją oraz wzrostem znaczenia sektora usług. Choć procesy te zwykle budzą pozytywne skojarzenia społeczne – budują wyobrażenie państwa jako silnej, prężnie działającej instytucji – jednocześnie, zwłaszcza w krajach rozwijających się, niosą ze sobą duże ryzyko. Połączenie wysokiego przyrostu naturalnego, niewydolnej służby publicznej, braku przejrzystych procedur prewencji, reagowania i dobrze wyszkolonej kadry ratunkowej z dynamicznym rozwojem przemysłowym, generującym dużą liczbę miejsc pracy, może stać się przyczyną niejednej tragedii.

Powyższy opis nie jest odzwierciedleniem krajobrazów, z jakich Kenia znana jest większości odbiorców programów przyrodniczych czy czytelnikom podróżniczych magazynów, lecz warto wiedzieć, że istnieje też inne, mniej barwne oblicze współczesnej Afryki. Dla wielu ludzi wciąż zaskakującym pozostaje widok afrykańskich miast pełnych betonowych osiedli, dużych zakładów przemysłowych, biurowców czy centrów handlowych, będących pozytywnym efektem rozwoju.

Jednak za synonim rozwoju nie należy uznawać wyłącznie ewolucji technologicznej czy postępu urbanizacji. Rozwój, zwłaszcza w przypadku państw takich jak Kenia, to także olbrzymie wyzwanie. Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, poprzez wdrażanie projektu „Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej”, wesprze Kenijczyków w stawianiu mu czoła. Jest to możliwe, między innymi poprzez aktywną współpracę z lokalnymi samorządami oraz stowarzyszeniami.

Realizacja niemal dwuletniego projektu ma za zadanie urzeczywistnić następujące założenia:

 • lepsze przygotowanie straży pożarnej i służb ratunkowych do reagowania na katastrofy, dzięki szkoleniu na poziomie średnim i średnio zaawansowanym
 • przygotowanie przez Stowarzyszenie Strażaków w Kenii (KENFIBA) minimalnych standardów szkolenia strażaków na poziomie podstawowym
 • uruchomienie pilotażowego centrum podstawowego szkolenia strażackiego, w którym odbędzie się przeszkolenie strażackie na podstawie nowych standardów dla strażaków
 • dostarczenie do hrabstw w Kenii sprzętu umożliwiającego korzystanie z aparatów oddechowych i prowadzenie akcji gaśniczych w trudnych warunkach
 • zwiększenie efektywności reagowania władz lokalnych i służb ratowniczych na katastrofy dzięki wypracowaniu podstawowych planów zarządzania kryzysowego.

Działania

Fundacja PCPM realizuje projekt „Szkolenia i doposażenie jednostek straży pożarnej w Kenii” dzięki doświadczeniu, jakie posiada w tym zakresie, działając w Afryce Subsaharyjskiej od 2012r. W ramach obecnie prowadzonych działań przewidziane zostało przeprowadzenie szkoleń stacjonarnych i pilotażowych dla straży pożarnej na poziomie podstawowym, średnim i średnio zaawansowanym, przygotowanie planów reagowania kryzysowego oraz doposażenie jednostek straży pożarnej w sprzęt specjalistyczny. Projekt prowadzony jest zgodnie z podziałem na dwa moduły.

Pierwszy moduł projektu zakłada:

 • Stacjonarne szkolenia straży pożarnej na poziomie podstawowym
 • Pilotażowe szkolenia dla strażaków z różnych regionów Kenii
 • Przygotowanie minimalnych standardów przeszkolenia strażackiego w Kenii

Drugi moduł projektu przewiduje:

 • Stacjonarne szkolenia straży pożarnej na poziomie średnio zaawansowanym i zaawansowanym
 • Szkolenia strażackie dla strażaków z różnych regionów Kenii w zakresie umiejętności specjalistycznych
 • Przygotowanie planów reagowania kryzysowego

Odbiorcy

Bezpośrednimi beneficjentami szkoleń są osoby pełniące służbę strażacką na wszystkich stanowiskach począwszy od komendantów, dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych, oficerów operacyjnych, dyżurnych operacyjnych, dowódców zmian, kierowników sekcji i ratowników, pełniących służbę szeregową i podoficerską (1186 strażaków z 6 hrabstw w Kenii). Należy jednak zaznaczyć, iż projekt dociera do o wiele większego grona odbiorców pośrednich (zdobyte przez strażaków umiejętności będą miały przełożenie na los mieszkańców hrabstw, w których pełnią swoją służbę), co oznacza, że adresatem projektu PCPM jest przede wszystkim kenijskie społeczeństwo – mieszkańcy hrabstw Meru i Kilifi (ok. 2,4 mln osób) oraz hrabstw Laikipia, Kajiado, Nyeri i Makueni (w sumie ok. 2,6 mln osób).

Obszar realizacji

Szkolenia stacjonarne przeprowadzane będą w dwóch hrabstwach – Meru, Kilifi. W regionie Kimbau planowane jest zlokalizowanie centrum szkoleniowego, dzięki któremu możliwość udziału w specjalistycznych treningach otrzymają także mieszkańcy przynajmniej 4 hrabstw – Laikipia, Kajiado, Nyeri i Makueni.

Wysokość dotacji:

 • 1 moduł: 1 025 830 PLN
 • 2 moduł: 1 026 865 PLN

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.