Szkolenie i doposażenie służb ratunkowych w Kenii i Etiopii 2016 – 2017

Szkolenie i doposażenie służb ratunkowych w Kenii i Etiopii 2016 – 2017

Kenia i Etiopia w ciągu ostatnich dwóch dekad odnotowały spektakularny wzrost gospodarczy. W tym samym czasie gwałtownie wzrosła liczba ludności, co stawia przed szybko modernizującym się społeczeństwem zupełnie nowe wyzwania. Odpowiedzią na część z nich jest realizowany przez PCPM projekt szkoleń strażackich i medycznych służb ratunkowych.

Tytuł projektu: Szkolenie i doposażenie służb ratunkowych w Kenii i Etiopii 2016­-2017
Status: Zakończony
Termin realizacji: 1 kwietnia 2016 – 31 grudnia 2017

Główne cele:
­

  • Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Kenii oraz Etiopii poprzez przeszkolenie służb ratunkowych niosących pomoc w sytuacjach kryzysowych.
  • Rozwój jednostek ratowniczych w niedoinwestowanych centrach urbanistycznych położonych poza stolicami obu krajów.

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Straż pożarna – stały element krajobrazu dróg, miast i wsi  rozwiniętego świata – na pewno nie budzi u nas skojarzeń z kontynentem afrykańskim. I słusznie, bo w miejscach, gdzie od 2012 roku instruktorzy PCPM szkolą rodzącą się straż pożarną, to ciągle nowe zjawisko. A pożary, wypadki, katastrofy i klęski żywiołowe Afryki nie omijają.

kenia - etiopia

Ten stereotypowy obraz Afryki to  jednak już przeszłość. Kraje tego kontynentu bardzo szybko się rozwijają zarówno gospodarczo, jak i pod względem liczby ludności. Coraz więcej jest dużych miast, wysokich  budynków i zakładów przemysłowych.

kenia - etiopia (3)

Krajobraz Afryki zmienia się błyskawicznie i choć lądując na lotniskach tego kontynentu chcielibyśmy widzieć przed sobą widoki niczym z folderów biur turystycznych, reklamujących egzotyczne safari, to najczęściej będziemy zaskoczeni obrazem  wielopiętrowych betonowych budynków, supermarketów, ulic pełnych stojących w korkach samochodów i wszechobecnego ruchu ludzi, którzy bardzo szybko adaptują się do zmieniającego  się świata. Rozwój pociąga za sobą nowe wyzwania. Odpowiedzią na część z nich są szkolenia  służb ratunkowych.

kenia - etiopia (2)

Realizowany w latach 2016 – 2017 projekt zbiegł się w czasie z nawiedzającymi Afrykę klęskami żywiołowymi związanymi ze zmianami klimatycznymi, będącymi rezultatem tzw. efektu El Niño (zjawisko pogodowe, polegające na utrzymywaniu się ponadprzeciętnie wysokiej temperatury na powierzchni wody w strefie równikowej Pacyfiku).

kenia - etiopia (1)

Wspomniane zmiany klimatyczne w Etiopii spowodowały największą od pół wieku suszę, natomiast w Kenii ulewne deszcze, których rezultatem są np. często obsunięcia się ziemi i zawalenia się wielopiętrowych budynków. Właśnie w takich sytuacjach szybka pomoc strażaków i ratowników medycznych może uratować życie  ludzkie.

Odbiorcy:

Przez 2 lata przeszkolonych zostanie ponad 300 strażaków i przedstawicieli personelu medycznego w Kenii i Etiopii. To osoby, których umiejętności będą służyć ponad 5 milionom mieszkańców terenów obsługiwanych przez służby ratunkowe, biorące udział w projekcie. Jednostki te zostaną również wyposażone w niezbędny im sprzęt pozwalający skutecznie wykorzystać nowo nabyte umiejętności.

Obszar realizacji:

W Etiopii projekt obejmuje miasta Bahar Dar, Gonder, Dilla oraz Kombolcha w Regionie Amhara  w północnej części kraju oraz miasta Hawassa, Dilla, Hossaena oraz Sodo w tzw. Regionie  Narodów, Narodowości i Ludów Południa. (Ta dziwnie brzmiąca nazwa jednostki administracyjnej  bierze się stąd, że zamieszkuje ją kilkadziesiąt, mówiących różnymi językami grup etnicznych).

W Kenii projekt realizowany jest na terenie 3 hrabstw położonych na obrzeżach aglomeracji  Nairobi. Są to: Machakos, położone na południowym wschód od stolicy kraju, oraz Kiambu i  Murang’a leżące pomiędzy Nairobi a Mt. Kenya (największym szczytem w kraju).

Projekt został dofinansowany przez MSZ RP w ramach programu Polska Pomoc Rozwojowa 2015 w kwocie 999 340 zł (2016) oraz 997 941 zł (2017).