Liban: kryzys finansowy

Liban: kryzys finansowy

Obecnie Liban boryka się z najpoważniejszym kryzysem finansowym, który dodatkowo został zaostrzony przez pandemię COVID-19 powodując zapaść gospodarczą kraju. Skutki kryzysu gospodarczego dotkliwie odczuwają obywatele, ale również samorządy, które nie są w stanie zapewnić mieszkańcom dostępu do podstawowych usług publicznych z powodu braku subwencji z budżetu państwa i drastycznie malejącego poboru podatków gminnych. 

Dodatkowo przerwy w dostawach energii elektrycznej i nierozwinięta infrastruktura wodno-sanitarna stanowią zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzkiego. Działania projektu rozwojowego PCPM w Libanie znacząco wpłyną na poprawę rozwoju infrastruktury na poziomie gminnym, w tym poprawę warunków wodno-sanitarnych w rejonie miasta Qubayat-Qatlabe. 

Instalacja drogowych latarni solarnych, domowych systemów solarnych oraz paneli na oczyszczalni ścieków w Qubayat, zasilanych odnawialną energią słoneczną, umożliwi ograniczenie pracy generatorów w trakcie wielogodzinnych przerw w dostawie prądu czy też brakach w dostawie oleju napędowego. Zastosowanie technologii energooszczędnej obniży koszty eksploatacyjne, zwiększy bezpieczeństwo i ograniczy produkcję szkodliwych substancji chemicznych, które wydzielają się w trakcie procesu spalania oleju napędowego w generatorze prądu. 

Z powodu kryzysu gospodarczego, walka z pandemią COVID-19 zeszła na dalszy plan. Kontynuując wcześniej prowadzone działania w zakresie przeciwdziałania COVID-19, PCPM wesprze wybrane ośrodki zdrowia poprzez zapewnienie higienicznych i sanitarnych warunków pracy w czasie pandemii COVID-19. 

Tytuł projektu: Wsparcie samorządów i społeczności lokalnych dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 i kryzysu gospodarczego w Libanie 2021-2023

Status: w trakcie realizacji

Termin realizacji: kwiecień 2021 – grudzień 2023

Nazwa projektu: Wsparcie samorządów i społeczności lokalnych dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 i kryzysu gospodarczego w Libanie 

Główne cele:

 1. Ograniczenie zrzutu nieoczyszczonych ścieków do rzek uchodzących do Morza Śródziemnego poprzez rozbudowę sieci kanalizacyjnej.
 2. Poprawa dostępu do energii elektrycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.
 3. Ograniczenie ryzyka rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w Północnym Libanie. 

Działania:

W 2021 roku:

 • Rozbudowa kanalizacji wzdłuż głównej drogi w Qubayat, w kierunku dzielnicy Qatlabe,
 • zakup 75 zestawów latarni drogowych. Instalacja przewidziana jest w dwóch regionach Libanu:
 • w dystrykcie Akkar na północy Libanu (55 latarni z czego 32 latarnie w pobliżu 5 niebezpiecznych skrzyżowań wzdłuż głównej drogi w prowincji Akkar oraz 23 latarnie w miejscowości Qubayat,
 • w strefie działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego sił pokojowych ONZ w południowym Libanie (UNIFIL), instalacja 23 latarni w miejscowości Sribbine,
 • instalacja 10 zestawów autonomicznego systemu solarnego dla 10 potrzebujących rodzin Libańskich w celu zapewnienia energii elektrycznej, wtedy gdy państwowy prąd jest niedostępny, a sytuacja materialna rodziny nie pozwala na korzystanie z generatora prądu,
 • wsparcie ośrodków zdrowia poprzez zakup filtrów powietrza HEPA, środków ochrony osobistej (obejmujących takie elementy jak maseczki, fartuchy medyczne płyny do dezynfekcji i rękawiczki), które zostaną przekazane do co najmniej 5 ośrodków zdrowia działających na terenie Trypolisu i jego okolic.

W 2022 roku:

 • Połączenie dzielnicy Qatlabe z siecią kanalizacyjną Qubayat i budowa metalowej konstrukcji nośnej oraz rozbudowa kanalizacji w centralnej części dzielnicy,
 • instalacja paneli solarnych na oczyszczalni ścieków w Qubayat,
 • instalacja 30 zestawów latarni drogowych zasilanych energią słoneczną w strefie działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego sił pokojowych ONZ w południowym Libanie (UNIFIL) w miejscowości Debl,
 • instalacja kolejnych zestawów autonomicznego systemu solarnego dla potrzebujących rodzin Libańskich w celu zapewnienia energii elektrycznej,
 • wsparcie ośrodków zdrowia poprzez zakup filtrów powietrza HEPA, środków ochrony osobistej (obejmujących takie elementy jak maseczki, fartuchy medyczne, płyny do dezynfekcji i rękawiczki), które zostaną przekazane do co najmniej 5 ośrodków zdrowia działających na terenie prowincji Akkar.

W 2023 roku:

 • Rozbudowa kanalizacji w centralnej części dzielnicy Qatlabe, 
 • instalacja 45 zestawów latarni solarnych, w tym 25 zestawów latarni solarnych zostanie zainstalowanych na północy Libanu, natomiast pozostałe 20 zestawów zostanie zainstalowanych w Południowym Libanie, w miejscowości zidentyfikowanej w koordynacji z CIMIC Polskiego Kontyngentu Wojskowego sił pokojowych ONZ w południowym Libanie (UNIFIL), 
 • instalacja 20 zestawów autonomicznego systemu solarnego dla nowych rodzin libańskich, które spadły poniżej progu ubóstwa.

Odbiorcy:

Bezpośrednimi beneficjentami tego projektu będzie społeczność lokalna miejscowości Qubayat oraz Qatalbe, mieszkańcy co najmniej 5 gmin w 2 regionach Libanu, które otrzymają latarnie solarne, ubogie rodziny libańskie, które otrzymają zestawy autonomicznego systemu solarnego oraz 10 placówek służby zdrowia. 

Obszar realizacji:

Związki gmin Północny Akkar (Shamal Akkar), Środkowy Dreib (Dreib Al-Awsat) i Zachodni Dreib (Dreib Al-Gharbi), prowincja Akkar, Północny Liban (Tripolis i okolice), strefa działania Polskiego Kontyngentu Wojskowego sił pokojowych ONZ w południowym Libanie (UNIFIL), Liban.

Projekt PCPM jest finansowany ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej MSZ RP w wysokości 3.697.214 PLN.

Zobacz też:

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)