Oświetlenie ośrodków zdrowia 2011

Oświetlenie ośrodków zdrowia 2011

Niewystarczające oświetlenie często zmusza lekarzy do opóźnienia zabiegów medycznych – w tym i tych ratujących życie – aż do wschodu słońca.

Status: Projekt zakończony

W sierpniu 2011 roku Misja PCPM w Południowym Sudanie otrzymała grant ze Wspólnego Funduszu Humanitarnego ONZ w Sudanie (UN Common Humanitarian Fund) w wysokości 77 200 USD na realizację projektu instalacji oświetlenia słonecznego w ośrodkach ochrony zdrowia w stanie Północny Bahr El-Ghazal. Projekt ten był kontynuacją i rozszerzeń działań PCPM w Południowym Sudanie w roku 2010 w zakresie oświetlenia wsi.

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Południowy Sudan – który uzyskał niepodległość w lipcu 2011 roku – jest jednym z najmniej rozwiniętych krajów Afryki. Ze względu na trwające dziesięciolecia konflikty zbrojne i politykę władz w Chartumie, na obszarze tego kraju – pod kątem powierzchni porównywalnym do Francji – nie ma dróg, elektrowni, sieci przesyłowych prądu, szpitali czy sali operacyjnych.

Drogi asfaltowe są jedynie w Dżubie, stolicy Południowego Sudanu, oraz w kilku większych miastach. Podobnie tylko największe miasta mają dostęp do prądu elektrycznego, zazwyczaj wytwarzanego przez potężne generatory napędzane benzyną. W mniejszych miastach i na terenach wiejskich dopiero w ostatnich latach powstała sieć nieutwardzonych dróg. Do tej pory jednak obszary te nie mają innej infrastruktury, szczególnie prądu elektrycznego.

Brak prądu elektrycznego jest jednym z podstawowych czynników przyczyniających się do ciężkich warunków życia. Zważywszy, że obszar realizacji projektu znajduje się na 9 stopniu szerokości geograficznej północnej, zarówno dzień, jak i noc trwają tam prawie 12 godzin. Oznacza to, że przez połowę doby ludzie nie mają oświetlenia w domach, zaś szpitale i ośrodki zdrowia mają bardzo ograniczone możliwości udzielania pomocy medycznej ze względu na panujące ciemności.

Brak prądu elektrycznego i oświetlenia w ogromnym stopniu ogranicza możliwość udzielania pomocy medycznej podczas godzin nocnych. Jeżeli w nocy konieczny jest odbiór porodu lub udzielenie pomocy chirurgicznej (np. zaszycie rany), odbywa się to zazwyczaj w świetle latarek, trzymanych przez personel medyczny.

Oczywiście takie niewystarczające oświetlenie często zmusza lekarzy do opóźnienia zabiegów medycznych – w tym i tych ratujących życie – aż do wschodu słońca. Problem ten dotyczy szczególnie porodów i prostych zabiegów chirurgicznych, do których potrzebne jest dobre i mocne oświetlenie, tak by lekarz nie dokonał żadnego błędu medycznego.