Oświetlenie ośrodków zdrowia 2012

Oświetlenie ośrodków zdrowia 2012

Przez połowę doby ludzie nie mają oświetlenia w domach, zaś szpitale i ośrodki zdrowia mają bardzo ograniczone możliwości udzielania pomocy medycznej ze względu na panujące ciemności.

Status: zakończony

Termin realizacji: 1 kwietnia – 15 sierpnia 2012 roku

Cele projektu:

  • Oświetlenie 29 ośrodków zdrowia: 6 przychodni rejonowych (PHCC – Primary Health Care Center) oraz 23 wiejskich ośrodków zdrowia (PHCU – Primary Health Care Unit)
  • Oświetlenie wszystkich przychodni rejonowych i ośrodków zdrowia w dwóch powiatach: Aweil North i Aweil West stanu Północny Bahr El-
  • Ghazal, zamieszkałych łącznie przez 242 tys. osób.

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Południowy Sudan – który uzyskał niepodległość w lipcu 2011 roku – jest jednym z najmniej rozwiniętych krajów Afryki. Ze względu na trwające dziesięciolecia konflikty zbrojne i politykę władz w Chartumie, na obszarze tego kraju – pod kątem powierzchni porównywalnym do Francji – nie ma dróg, elektrowni, sieci przesyłowych prądu, szpitali czy sali operacyjnych.

Drogi asfaltowe są jedynie w Dżubie, stolicy Południowego Sudanu, oraz w kilku większych miastach. Podobnie tylko największe miasta mają dostęp do prądu elektrycznego, zazwyczaj wytwarzanego przez potężne generatory napędzane benzyną. W mniejszych miastach i na terenach wiejskich dopiero w ostatnich latach powstala siec nieutwardzonych dróg. Do tej pory jednak obszary te nie mają innej infrastruktury, szczególnie prądu elektrycznego.

Brak prądu elektrycznego jest jednym z podstawowych czynników przyczyniających się do ciężkich warunków życia. Zważywszy, że obszar realizacji projektu znajduje się na 9 stopniu szerokości geograficznej północnej, zarówno dzień, jak i noc trwają tam prawie 12 godzin. Oznacza to, że przez połowę doby ludzie nie mają oświetlenia w domach, zaś szpitale i ośrodki zdrowia mają bardzo ograniczone możliwości udzielania pomocy medycznej ze względu na panujące ciemności.

Brak prądu elektrycznego i oświetlenia w ogromnym stopniu ogranicza możliwość udzielania pomocy medycznej podczas godzin nocnych. Jeżeli w nocy konieczny jest odbiór porodu lub udzielenie pomocy chirurgicznej (np. zaszycie rany), odbywa się to zazwyczaj w świetle latarek, trzymanych przez personel medyczny.

Oczywiście takie niewystarczające oświetlenie często zmusza lekarzy do opóźnienia zabiegów medycznych – w tym i tych ratujących życie – aż do wschodu słońca. Problem ten dotyczy szczególnie porodów i prostych zabiegów chirurgicznych, do których potrzebne jest dobre i mocne oświetlenie, tak by lekarz nie dokonał żadnego błędu medycznego.

Projekt PCPM jest częścią Apelu Humanitarnego ONZ dla Sudanu na rok 2012 w ramach sektora pomocy humanitarnej „ochrona zdrowia”.