Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym 2011

Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym 2011

Dzięki Centrum Alarmowemu SMS „za jednym kliknięciem” można wysłać wiadomość SMS do określonej grupy odbiorców. Celem wdrożenia Centrum Alarmowego SMS jest szybkie ostrzeganie i koordynacja Lokalnych Komitetów Zarządzania Kryzysowego w przypadku sytuacji kryzysowych.

Status: zakończony

Otrzymano dotację programu Polska Pomoc MSZ RP w wysokości 140 889 zł

Projekt „Dobre zarządzanie w obliczu katastrof naturalnych i sytuacji kryzysowych w Tadżykistanie” współfinansowany był w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r.

Partnerami projektu byli: PCPM – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca Tadżykistanu oraz Komitet Sytuacji Nadzwyczajnych miasta Duszanbe.

Projekt realizowany był od lipca do końca grudnia 2011 roku i składał się z dwóch powiązanych komponentów:

 1. Przeszkolenie 25 Lokalnych Komitetów Zarządzania Kryzysowego

  Pierwszym komponentem było przeszkolenie 20 Lokalnych Komitetów Zarządzania Kryzysowego ze wschodniej, najbardziej zagrożonej katastrofami naturalnymi części miasta Duszanbe oraz 5 Komitetów z prowincji Chorbog położonej pod miastem.

  W skład komitetów weszło 497 mieszkańców mahhali (mahhala to najmniejsza jednostka administracyjna w mieście, kierowana przez lokalną starszyznę). Lokalne Komitety są wsparciem dla miejskiego Komitetu Sytuacji Nadzwyczajnych oraz Towarzystwa Czerwonego Półksiężyca Tadżykistanu.

  Członkowie Komitetów wiedzą jak reagować w przypadku sytuacji nadzwyczajnych, których w Duszanbe nie brakuje. Do najczęstszych należą lawiny błotne, osuwiska, podtopienia, trzęsienia ziemi. W ramach pierwszego działania wyposażono w sprzęt 13 wolontariuszy Towarzystwa Czerwonego Półksiężyca Tadżykistanu. Wolontariusze uczestniczący w akcjach ratunkowych towarzystwa otrzymali m.in. dobrej jakości buty i kurtki, narzędzia i generator.

 2. Wdrożenie Centrum Alarmowego SMS

  Drugim komponentem projektu było wdrożenie Centrum Alarmowego SMS. Technicznie jest to komputer z odpowiednim oprogramowaniem oraz wbudowanym modemem z kartą SIM. W Centrum Alarmowym SMS zbudowana została baza numerów telefonów komórkowych.

  Numery telefonów pochodzą od osób, które weszły w skład Komitetów Zarządzania Kryzysowego, pracowników Czerwonego Półksiężyca oraz Komitetu Nadzwyczajnych Sytuacji miasta Duszanbe.

  Każdy numer przyporządkowany jest danej grupie: są 23 grupy Lokalnych Komitetów Zarządzania Kryzysowego, grupa pracowników Czerwonego Półksiężyca, pracowników Komitetu Nadzwyczajnych Sytuacji miasta Duszanbe i inne. W bazie gromadzone są tylko numery telefonów komórkowych, bez danych osobowych.

Dzięki Centrum Alarmowemu SMS „za jednym kliknięciem” można wysłać wiadomość SMS do określonej grupy odbiorców. Celem wdrożenia Centrum Alarmowego SMS jest szybkie ostrzeganie i koordynacja Lokalnych Komitetów Zarządzania Kryzysowego w przypadku sytuacji kryzysowych. Centrum jest dwukierunkowe – oznacza to, że na SMS można odpisać i przekazać informacje, które mogą być bardzo potrzebne podczas sytuacji nadzywczajnej (np. gdzie wylewa rzeka lub dokąd należy wysłać karetki).

Centrum Alarmowym SMS zarządza Komitet Nadzwyczajnych Sytuacji miasta Duszanbe. Projekt pozytywnie oceniony został przez wszystkich partnerów projektu. Komitet Nadzwyczajnych Sytuacji miasta Duszanbe oraz Towarzystwo Czerwonego Półksiężyca Tadżykistanu widzą w projekcie, a szczególnie w Centrum Alarmowy SMS, początek lepszej współpracy z ludnością z zagrożonych terenów.

Projekt był współfinansowany ze środków programu polskiej pomocy zagranicznej „Polska Pomoc” w roku 2011.