Wsparcie samozatrudnienia kobiet 2013

Wsparcie samozatrudnienia kobiet 2013

Współpraca tadżycko-uzbecka (jeszcze do niedawna bardzo prężna) jest obecnie bardzo utrudniona. Najważniejszym problemem prowincji są masowe migracje mężczyzn do Rosji i trudne położenie kobiet i dzieci pozostających w rejonie.

Status: Zakończony

Termin realizacji: 1 kwietnia – 31 października 2013

Wsparcie istniejących i tworzenie nowych spółdzielni kobiecych w rejonie Shahrtuz w południowym Tadżykistanie

Główne cele:

Zwiększenie dochodów i polepszenie warunków życia 155 kobiet rejonu Shahrtuz w południowym Tadżykistanie poprzez wsparcie istniejących i stworzenie nowych spółdzielni kobiecych. Działania w ramach projektu przyczynią się do:

  • powołania nowych i zwiększenia potencjału istniejących grup producenckich i spółdzielni
  • zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw sektora rolno-spożyczego
  • aktywizacji zawodowej ludności poprzez m.in. szkolenia zawodowe.

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Prowincja Khatlon jest najuboższym regionem w Tadżykistanie, na co składa się wiele czynników. Do głównych należą zacofanie spowodowane działaniami wojennymi na tym obszarze w latach 1992-1997 (zniszczenie fabryk i przedsiębiorstw przetwórczych), niski poziom wykształcenia (bardzo niski poziom nauczania, brak ofert edukacyjnych i kulturalnych) oraz wysokie ceny żywności i benzyny, a także sprzętów rolniczych i nawozów.

Rejon Shahrtuz jest ponadto jednym z najdalej wysuniętych na południe obszarów prowincji, od zachodu i południa izolowanym przez Uzbekistan i Afganistan. Obecnie nie istnieje przygraniczna wymiana handlowa między krajami, chociaż organizacje pozarządowe i rząd Afganistanu dąży do otwarcia punktów handlowych na granicy tadżycko-afgańskiej w prowincji Khatlon.

Współpraca tadżycko-uzbecka (jeszcze do niedawna bardzo prężna) jest obecnie bardzo utrudniona. Najważniejszym problemem prowincji są masowe migracje mężczyzn do Rosji i trudne położenie kobiet i dzieci pozostających w rejonie. Masowo migrujący mężczyźni często zakładają swoje drugie rodziny poza granicami Tadżykistanu, przysyłają skromne środki na utrzymanie rodzin tadżyckich bądź występują o rozwód i zrywają kontakt z żonami i dziećmi.

W celu utrzymania się mieszkanki oraz dzieci zajmują się głównie zbiorem bawełny na państwowych polach. M.in. z tego powodu w 2010 roku średnia płaca w rejonie Shahrtuz wynosiła 153 TJS (ok. 30$/mc), przy średniej krajowej 285 TJS (ok. 53$/mc), źródło: www.stat.tj). Trudna sytuacja materialna prowadzi do tragedii – w 2011 roku w prowincji zarejestrowano 122 samobójstwa (w tym 82 wśród kobiet, źródło: www.asiaplus.tj)

Prowincja ma duży potencjał do rozwoju rolnictwa ze względu na ciepły klimat, system nawodnień, możliwość dzierżawy ziemi od państwa oraz wielkopowierzchniowe prywatne ogrody, którymi dysponują rodziny.

Ponadto, jak wykazuje wieloletnie doświadczenie partnera tadżyckiego oraz projekt PCPM prowadzony w 2012 roku, kobiety (szczególnie samotne matki) posiadają duże pokłady przedsiębiorczości, samodzielności oraz odpowiedzialności przy profesjonalnym i finansowym wsparciu (spłacalność kredytów jest także wyższa u kobiet niż mężczyzn).

W konserwatywnym, południowym społeczeństwie ogromne znaczenie ma również wsparcie i aprobata wspólnoty, dlatego spółdzielnie stworzone w 2012 roku spełniają również rolę społeczną. Jak wynika z monitoringu projektu prowadzonego w 2012 roku, wiele kobiet nie sprzedawało nadmiarów płodów rolnych ze swoich ogrodów, ze względu na poczucie skrępowania i wstydu przed sąsiadkami.

Obecnie, po kilku miesiącach wspólnej pracy, kobiety nie krępują się mówić o swoich problemach, są bardziej świadome (wyszukują nowych możliwości prowadzenia biznesu) i odważne do dalszego rozwoju (o czym świadczą deklaracje wzięcia kredytów w większej kwocie jeszcze podczas prowadzenia projektu w 2012 roku).

Planowany projekt jest kontynuacją projektu PCPM prowadzonego w partnerstwie z organizacją Chashma w 2012 roku, podczas którego na rynek pracy weszło 105 kobiet z rejonu Shahrtuz. W 2013 planowane jest zwiększenie potencjału istniejących grup oraz powstanie nowych pięciu spółdzielni.

Odbiorcy:

105 kobiet zrzeszonych w 7 spółdzielniach utworzonych w 2012 roku w ramach projektu „Rozwój spółdzielni kobiecych w rejonie Shahrtuz w południowym Tadżykistanie” oraz 50 kobiet, które utworzą nowe 5 grup. Południowy region kraju zamieszkują również mniejszość uzbecka, której przedstawicielki również wzięły udział w projekcie (ekspert i trenerki Chashmy porozumiewają się w języku uzbeckim). Ponadto jedna nowa grupa składać się będzie z repatriantów tadżyckich, którzy w ostatnich latach wrócili z sąsiedniego Afganistanu (do Afganistanu uciekli podczas wojny domowej). Współpraca grup kobiecych nie wyklucza udziału mężczyzn. Jedna z uzbeckich grup powstała w 2012 roku do współpracy zaprosiła krawca – mężczyznę, z którym do dziś prowadzą biznes.

Obszar realizacji:

Planowany projekt realizowany będzie w Azji Centralnej, w Tadżykistanie, prowincji Khatlon na południu kraju, w rejonie Shahrtuz, którego centrum stanowi miasto Shahrtuz. Prowincja Khatlon i wchodzący w jego skład rejon Shahrtuz to najbardziej wysunięta na południe część Tadżykistanu granicząca z Uzbekistanem od zachodu i Afganistanem od południa i wschodu. Miasto Shahrtuz, będące centrum rejonu Shahrtuz leży około 30 kilometrów od jednej i drugiej granicy, ok. 230 km od Dushanbe.

Dotacja w wysokości 200 000 PLN otrzymana w ramach programu Polska Pomoc MSZ RP 2013

polskapomoclogostrona2014