Wsparcie samozatrudnienia kobiet 2014

Wsparcie samozatrudnienia kobiet 2014

Do projektu zaproszone są kobiety, które do tej pory nie prowadziły własnej działalności biznesowej oraz uczestniczki, dla których nie jest możliwe uzyskanie kredytu w komercyjnym banku.

7Status: zakończony

Termin realizacji: 1 kwietnia – 30 października 2014

Inicjowanie i wspieranie kobiecych mikroprzedsiębiorstw w rejonach Shahrtuz i Kabodian w południowym Tadżykistanie

Główne cele:

Głównym celem projektu jest zwiększenie dochodów i polepszenie warunków życia 200 osób (głównie kobiet) z rejonów Shahrtuz i Kabodian w południowym Tadżykistanie poprzez wsparcie istniejących i inicjowanie nowych kobiecych mikroprzedsiębiorstw.

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Prowincja Chatlon jest ubogim, rolniczym regionem w Tadżykistanie. Rozpad Związku Radzieckiego, przemiany polityczne i społeczne, działania wojenne na tym obszarze w latach 1992-1997, niski poziom wykształcenia (bardzo niski poziom nauczania, brak ofert edukacyjnych i kulturalnych), korupcja – to główne czynniki składające się na niski poziom życia mieszkańców południa kraju.

Rejon Shahrtuz jest jednym z najdalej wysuniętych na południe obszarów prowincji, od zachodu i południa izolowanym przez Uzbekistan i Afganistan, utrzymującym się głównie z rolnictwa i upraw bawełny. Obecnie nie istnieje przygraniczna wymiana handlowa z sąsiednimi krajami, chociaż organizacje pozarządowe i rząd Afganistanu dążą do otwarcia punktów handlowych na granicy tadżycko-afgańskiej w prowincji Chatlon.

Współpraca tadżycko-uzbecka (jeszcze do niedawna bardzo prężna) obecnie nie istnieje (najbliższe przejście graniczne znajduje się około 280 kilometrów od Shahrtuzu). Najważniejszym problemem prowincji jest bezrobocie, masowe migracje mężczyzn do Rosji i trudne położenie kobiet i dzieci pozostających w kraju.

Projekt jest kontynuacją dwuletniej działalności organizacji Chashma i PCPM w rejonie Shahrtuz w południowym Tadżykistanie. W latach 2012 i 2013 w projekcie udział wzięło 155 osób (148 kobiet i 7 mężczyzn), którzy założyli lub rozwinęli działalności w szeregu dziedzin: w rolnictwie (uprawa warzyw i owoców i ich konserwowanie i suszenie), hodowli zwierząt i handlu nimi, produkcji jaj, przetwórstwie mlecznym, piekarnictwie, krawiectwie, wyrobie przędzy wełnianej i bawełnianej, tkaniu dywanów, produkcji drewnianych skrzyń i kołysek.

Tegoroczne działania zakładają merytoryczne i finansowe wsparcie istniejących mikroprzedsiębiorstw skupionych w 11 grupach, które powstały w latach 2012 i 2013 w rejonie Shahrtuz oraz powołanie do życia nowych sześciu grup przedsiębiorców – pięciu w sąsiednim rejonie Kabodian oraz jednej w rejonie Shahrtuz.

Merytoryczne wsparcie obiejmuje głównie szkolenia: podatkowe, standaryzacji produkcji, przygotowywania biznesplanów, kursy i konsultacje rolnicze, weterynaryjne, krawiectwa, rzemiosła (głównie wyrobu przędzy i tkania dywanów). Ponadto conajmniej sześć kobiet-przedsiębiorców weźmie udział w wizycie studyjnej w prowincji Sogd na północy kraju, w której działalność biznesowa znajduje się na stanowczo wyższym poziomie niż w prowincji Chatlon. Oprócz wsparcia eksperckiego, przedsiębiorczynie otrzymują także bardzo korzystne zerooprocentowane mikrokredyty wysokości do około 400$. W 2014 roku finansowe wsparcie wyniesie ogółem ponad 80 000 złotych.

Odbiorcy:

Beneficjentami projektu są głównie kobiety, mieszkanki rejonów Shahrtuz i Kabodian w południowej części prowincji Chatlon, których mężowie długotrwale przebywają za granicą Tadżykistanu, kobiety rozwiedzione, samotne matki, młode dziewczęta pracujące na polach bawełny, bezrobotne kobiety, których mężowie przebywają na stałe w Tadżykistanie, ale nie posiadają stałej pracy, a liczba dzieci w gospodarstwie domowym przekracza troje.

Do projektu zaproszone są kobiety, które do tej pory nie prowadziły własnej działalności biznesowej oraz uczestniczki, dla których nie jest możliwe uzyskanie kredytu w komercyjnym banku.

Nie jest wykluczony udział mężczyzn w projekcie – w ostatnich latach w projekcie udział wzięło siedmiu mężczyzn – najczęściej są to bezrobotni mężowie bądź inni członkowie rodzin uczestniczek projektu.

Południowy region kraju zamieszkuje również mniejszość uzbecka (z grupy Uzbeków Kungratów ), której przedstawicielki również biorą udział w projekcie (zajmują się głównie tkaniem dywanów).

Obszar realizacji:

Planowany projekt realizowany będzie w Azji Centralnej, w Tadżykistanie, prowincji Chatlon na południu kraju, w rejonach Shahrtuz i Kabodian. Prowincja Chatlon i wchodzące w jej skład rejony Shahrtuz i Kabodian to najbardziej wysunięte na południe części Tadżykistanu graniczące z Uzbekistanem od zachodu i Afganistanem od południa i wschodu.

Zobacz także artykuł „Przedsiębiorcze kobiety południowego Tadżykistanu”.

Wartość projektu wynosi 222 000 PLN. Dotacja w wysokości 200 000 PLN otrzymana została w ramach programu Polska Pomoc MSZ RP 2014.

polskapomoclogostrona2014