Zarządzanie kryzysowe 2013

Zarządzanie kryzysowe 2013

Kraj ten jest ogromnie zniszczony przez długotrwałą wojnę domową, która spowodowała zahamowanie jakichkolwiek działań rozwojowych w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci.

Status: zakończony

Termin realizacji: 1 kwietnia – 31 października 2013

Zwiększenie zdolności reagowania straży pożarnej stanu Północny Bahr El-Ghazal na powodzie i inne klęski żywiołowe.

Główne cele:

  • Uruchomienie systemu ostrzegania powodziowego na rzece Lol. Coroczne powodzie na tej rzece dotykają ok. pół miliona osób
  • Przeszkolenie i wyekwipowanie jednostek straży pożarnej w zakresie przeciwdziałania powodziom, ewakuacji osób z terenów powodzi oraz walki z pożarami
sudan2

Wprowadzenie i opis potrzeb:

Południowy Sudan uzyskał niepodległość w 2011 roku po 23 latach wojny domowej oraz 6 latach okresu przejściowego, podczas którego cieszył się znaczącą autonomią w ramach granic Sudanu. Kraj ten jest ogromnie zniszczony przez długotrwałą wojnę domową, która spowodowała zahamowanie jakichkolwiek działań rozwojowych w ciągu ostatnich trzech dziesięcioleci. Dopiero teraz kraj ten buduje sieć najważniejszych dróg; inwestycje takie jak elektrownie i sieci przesyłowe prądu to sprawa kolejnych dziesięcioleci.

Jednocześnie władze Południowego Sudanu sukcesywnie budują zręby nowej państwowości – opartej o władze centralne w Jubie, stolicy kraju, oraz każdego z 10 stanów tworzących Południowy Sudan. Uwaga społeczności międzynarodowej skupia się na wsparciu instytucji administracji państwowej, zaś do tej pory pomoc dla innych, bardzo ważnych instytucji takich jak straż pożarna, były całkowicie zapomniane.

Straż Pożarna stanu Północny Bahr El-Ghazal liczy 420 strażaków. Prawie wszyscy z nich walczyli w przeszłości w partyzantce a teraz, w warunkach pokoju, otrzymali skierowanie do straży pożarnej. Ani oni, ani ich dowódcy, nie mają żadnego przeszkolenia strażackiego. Pożary gaszą gałęziami drzew i piaskiem, gdyż nie posiadają żadnego sprzętu pożarniczego.

Gdy zaś obszar stanu nawiedzają powodzie, działalność straży pożarnej ogranicza się jedynie do ewakuacji ludności z zalanych terenów gdyż nie istnieje żaden system ostrzegający o nadchodzącej fali powodziowej.

Odbiorcy:

  • Pół miliona mieszkańców stanu Północny Bahr El-Ghazal, których domy są zalewane lub podtapiane co rok przez powodzie na rzece Lol
  • 150 strażaków, którzy zostaną przeszkoleni przez czterech polskich ekspertów
  • Wyekwipowanie jednostki straży pożarnej w mieście Aweil (60 strażaków) oraz przekazanie podstawowego sprzętu pięciu jednostkom straży pożarnej na poziomie powiatowym.

Obszar realizacji projektu:

Stan Północny Bahr El-Ghazal (Northern Bahr El-Ghazal)

Dotacja w wysokości 548,399 PLN otrzymana w ramach programu Polska Pomoc MSZ RP 2013.

polskapomoclogostrona2014