PCPM - logo Polskie Centrum Pomocy
Międzynarodowej

 

 

Ponad 62 miliony ludzi opuściło swoje domy. Z powodu wojny i prześladowań

Gdyby znaleźli się w jednym miejscu, według szacunków UNHCR, byliby 21. najbardziej zaludnionym krajem na świecie. Uchodźcy, przymusowi przesiedleńcy, osoby ubiegające się o azyl. Ludzie, dla których ich własny dom przestał być bezpieczny. Tworzą globalny naród uchodźców, rozsianych po całym świecie, z których ponad połowa ma mniej niż 18 lat.

 

Najdobitniej pokazuje to wykres obrazujący problem od 1951 roku aż do teraz (dane UNHCR przedst. przez Axios) :

To największy kryzys od czasów II wojny światowej. A sytuacja tylko się pogarsza.

Fundacja PCPM prowadzi szereg misji humanitarnych i rozwojowych w różnych częściach świata, by tę sytuację zmieniać. W 2018 roku do zniszczonego wojną Iraku wysłała 500 tymczasowych domów, by pomóc im w odbudowie kraju. W tym samym roku zorganizowała ośrodki zdrowia w jednym z największych obozów dla uchodźców na świecie – w Ugandzie. Obecnie w ramach projektu MASAR-Mantainig Strenght and Resielience for Local Governemnts finansowanego ze środków Regionalnego Funduszu Powierniczego UE w odpowiedzi na kryzys syryjski (MADAD) kontynuuje wsparcie Irakijczyków w powrocie do kraju. Wsparcie PCPM dotyczy m.in. planowania przestrzennego, zapewnienia wody pitnej, gospodarki odpadami oraz tworzenia miejsc pracy. Nieprzerwanie od 2012 roku Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej pomaga uchodźcom syryjskim w Libanie, zapewniając im przede wszystkim schronienie, ochronę przeciwpożarową, edukację, opiekę lekarską, pracę i szkolenia zawodowe. To tam uciekło ponad milion Syryjczyków – w obawie o swoje życie.

 

Możesz pomóc nam pomagać!

Wybierz kwotę:

darowizna PCPM

darowizna PCPM

darowizna PCPM

Twoje dane:

Szczegóły dotyczące danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności. Twoje dane osobowe są bezpieczne, wykorzystujemy je tylko w celu informowania Cię o działaniach Fundacji.

*zgoda wymagana

Oficjalny profil Fundacji na Instagramie – @fundacjapcpm

Oficjalny profil Fundacji na Facebooku – Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM)