Asystent/ka Integracji w Białymstoku

  • Promowanie oferty projektu wśród uchodźców z Ukrainy poprzez wizyty w Ośrodkach Zbiorowego Zakwaterowania 
  • Wsparcie uchodźców w szukaniu mieszkań i przygotowaniu umowy o najem 
  • Przeprowadzanie wizyt monitorujących w wynajmowanych mieszkaniach 
  • Opracowywanie i wdrażanie Indywidualnego Planu Działania u uczestników projektu 
  • Analizowanie niematerialnych potrzeb wspieranych uczestników projektu i kierowanie do odpowiednich instytucji 
  • Wspieranie uczestników projektu w korzystaniu z usług publicznych oraz dostępnych narzędzi cyfrowych

Szczegóły oferty znajdują się w załącznikach:

Formularz Ofertowy Asystent Integracji Białystok

Oferta Zatrudnienia – Asystent Integracji – Białystok

Jak składać?

Po dokładnym zapoznaniu się z ofertą zatrudnienia należy wypełnić Formularz Ofertowy i odesłać go razem z CV i ewentualnymi pozostałymi dokumentami na adres [email protected] do 5.05.2024