Farmaceuta w Medycznym Centrum Tranzytowym –  Medevac Hub Jasionka

Medyczka w Medevac Hub Jasionka

Medevac Hub Jasionka (MHJ) działający od 1 września 2022, wzmacnia system ewakuacji medycznej, koordynowany przez Wspólnotowy Mechanizm Ochrony Ludności (EUCPM – European Union Civil Protection Mechanizm). System ewakuacji medycznych, ma za zadanie ułatwić logistyczną złożoność transgranicznych transferów pacjentów, jednocześnie wspierając komfort i dobre samopoczucie osób przewożonych.

Na podstawie rekomendacji otrzymanej od Światowej Organizacji Zdrowia WHO, Ministerstwo Zdrowia zleciło prowadzenie Hubu, Polskiemu Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), organizacji pozarządowej doświadczonej w wielu międzynarodowych misjach ratowniczych i medycznych. PCPM jest jedynym w Polsce certyfikowanym przez WHO Zespołem Ratownictwa Medycznego (EMT), będącym jednocześnie członkiem mechanizmu EUCPM.

Główne zadnia:

Farmaceuta wspiera sprawne zarządzanie lekami i wyrobami medycznymi, związanymi z prawidłowym funkcjonowaniem MEDEVAC HUB Jasionka, w szczególności z działaniami zlecanymi przez Hub Team Leadera oraz Koordynatora Medycznego.

Zakres obowiązków

 • przygotowywaniu zapotrzebowania na wyroby medyczne, produkty lecznicze oraz produkty biobójcze;
 • zamawianiu oraz przyjmowaniu dostaw leków i innych wyrobów medycznych;
 • ustalaniu procedur wewnętrznych – niezbędnych do prowadzenia gospodarki produktami leczniczymi;
 • rejestrowanie i analiza odchyleń w procedurach;
 • prowadzeniu szkoleń z obowiązujących procedur;
 • prowadzeniu właściwej dokumentacji farmaceutycznej oraz nadzoru nad dokumentacją medyczną w zakresie gospodarki lekami;
 • ocenie jakości leków i wyrobów medycznych oraz udzielaniu informacji, porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • sprawowaniu opieki farmaceutycznej oraz zgłaszaniu działań niepożądanych produktów leczniczych;
 • nadzorze nad magazynem i sprawowaniu nadzoru nad gospodarką (obrotem, przechowywaniem, wykorzystaniem i utylizacją) produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • przygotowywaniu dawek dziennych leków wg zaleceń lekarskich dla pacjentów przebywających w MEDEVAC HUB Jasionka;
 • nadzorowaniu komunikatów wstrzymania i wycofania leków;
 • rejestracji i prowadzeniu działań wyjaśniających w procesie reklamacyjnym;
 • wykonywaniu innych zadań zleconych przez Koordynatora Projektu, Hub Team Leadera lub Koordynatora Medycznego MEDEVAC HUB Jasionka związanych z gospodarką produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.

Nasze wymagania:

1. Wykształcenie:

Magister farmacji- czynne prawo do wykonywania zawodu farmaceuty

2. Doświadczenie zawodowe:

 • doświadczenie w prowadzeniu dokumentacji aptecznej, magazynowaniu leków i zarządzaniu rozchodem;
 • dobra znajomość języka angielskiego;
 • dobra znajomość obsługi komputera (Microsoft Office: Word, Excel);
 • znajomość prawa farmaceutycznego;
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność, umiejętne zarządzanie czasem, wysoka kultura osobista;

Okres zatrudnienia:

Od 10.2023 do 12.2023; możliwość przedłużenia (pół etatu – dni i godziny pracy do ustalenia)

Miejsce zatrudnienia:

Medevac Hub Jasionka

Kontakt:

[email protected]