Inspektor_ka budowlany_a / nadzór inżynierski

Inspektor_ka budowlany_a / nadzór inżynierski

Fundacja PCPM poszukuje kandydata lub kandydatki na stanowisko Inspektora lub i inspektorki budowlanego (nadzór inżynierski)

Ogólna informacja o stanowisku: pracownik/pracowniczka jest odpowiedzialny za nadzór budowlany remontów szkół, do których uczęszczają dzieci ukraińskie w Polsce. Pracownik/pracowniczka będą zapewniać wsparcie dla zespołu implementującego przy analizie potrzeb, kosztorysie i nadzorze realizowanych prac.

Zadania i obowiązki:

 • Identyfikacja potrzeb w zakresie wymaganych remontów, materiałów, sprzętu oraz określenie ich ilości lub specyfikacji. Zarekomendowanie prac do wykonania lub ulepszenia / zakup/konserwacja sprzętu.
 • Przygotowywanie specyfikacji i innych informacji potrzebnych do składania zamówień towarów, robót i usług.
 • Przygotowanie kosztorysów oraz niezbędnej dokumentacji technicznej w tym rysunków wykonawczych do przygotowania zapytań ofertowych na realizowane remonty.
 • Nadzór nad wykonywanymi pracami budowlanymi, z uwzględnieniem prawa budowlanego, dbanie o przestrzeganie standardów i stosowanie środków bezpieczeństwa (ochrona personelu i sprzętu).
 • Wsparcie przygotowywanie raportów ze zrealizowanych prac pod względem wkładu technicznego.

Czas pracy: 120-160 godzin miesięcznie przez okres 4-5 miesięcy – od połowy kwietnia 2023 (w zależności od obłożenia pracy)

Warunki zatrudnienia: Umowa zlecenie na okres 4-5 miesięcy z możliwością dalszej współpracy

Miejsce pracy: Warszawa oraz. 1-2 dniowe podróże wewnątrz Polski – Mazowsze, Lublin, Bydgoszcz, Toruń (np. zebranie informacji z placówek w Polsce dot. prac remontowych.

Wymagania:

 • Magister inżynier, inżynier lub równoważny stopień techniczny.
 • Co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w podobnej funkcji.
 • Umiejętności techniczne w IT / Komunikacja / lub podobne.
 • Profesjonalne wykorzystanie umiejętności komputerowych.
 • Dobra komunikacja
 • Dostępność od połowy kwietnia 2023.
 • Znajomość warunków technicznych oraz umiejętność przedstawiania technologii wykonywania robót
 • Możliwość wykonywania wielu zadań i radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami.
 • Biegłość w pisanym i mówionym języku polskim, ukraińskim lub rosyjskim. Angielski jest mile widziany.

Oferujemy:

 • Możliwości rozwoju kariery
 • Prace nad projektami rozwojowymi i humanitarnymi
 • Sprzyjające warunki pracy
 • Elastyczne godziny pracy (do ustalenia z koordynatorem projektu)

Jak składać:

Prześlij CV do 31 marca 2023 r. na: [email protected]

Skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami, którzy przeszli do kolejnego etapu rekrutacji.

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest zawarcie w CV oświadczenia następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, ul. Sarmacka 14/15, 02-972 Warszawa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej oraz przyszłych rekrutacji”. Informujemy, że kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla udziału w procesie rekrutacji.

Prosimy o zapoznanie się z klauzulą poniżej:

Administratorem Pan/Pani danych osobowych jest Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, ul. Sarmacka 14/15, 02-972 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 2 lat od dnia wysłania przez Panią/Pana zgłoszenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wzięcie przez Panią/Pana udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Przysługuje Panu/Pani prawo żądania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, może to jednak wpłynąć na prowadzenie procesu rekrutacyjnego lub nawet uniemożliwić jego dalsze prowadzenie. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie naszym podwykonawcom, tj. dostawcom usług informatycznych.